Citronfjäril Gonepteryx rhamni - bilder & fakta

copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
Citronfjäril
Gonepteryx rhamni
imago
citronfjäril - ägg/ citronfjärilsägg
citronfjäril - larv/ citronfjärilslarv
citronfjäril - puppa/ citronfjärilspuppa
 
Citronfjärilen är en av de första fjärilarna som flyger om våren.
 
Vingarnas undersidor - det är dem man ser när fjärilarna sitter med hopslagna vingar och dricker nektar från någon blomma - är klargula hos hannen och gröna hos honan. Ovansidorna av honornas vingar är nästan vita.
 
Citronfjärilen hör till de dagfjärilar som övervintrar som imago (som fullbildad fjäril, inte som ägg, larv eller puppa).
 
Citronfjärilar flyger tidigt på våren - alldeles för tidigt för att de bladlika vingarna ska fungera som kamouflage mot de bruna fjolårslöven (iallafall för människoögon).
 
De övervintrade fjärilarna förser sig med nektar från blommor som vitsippor, tussilago och maskrosor. Och så parar de sig. Honorna lägger små stiliga →citronfjärilsägg(bild)brakvedsblad.
 
Citronfjärilslarverna (bild) - gröna och svartprickiga - äter brakved under sommaren, växer och ömsar hud och när de vuxit klart förvandlas de till puppor (bild).
 
Den nya generationen citronfjärilar flyger från juli till långt in i september och drar sig sedan tillbaka för att övervintra.
 
Citronfjäril förekommer allmänt i nästan hela landet.
 
Citronfjärilen är en av 12 svenska arter i familjen vitfjärilar - Pieridae.
 

mer om...
ViTFJÄRiLAR
Pieridae
 
aurorafjäril
Anthocharis cardamines
svavelgul höfjäril
Colias palaeno
kålfjäril
Pieris brassicae
rapsfjäril
Pieris napi
 

mer om...
FJÄRiLAR
Lepidoptera
 
fler fjärilar
Testa om du känner igen några vanliga fjärilar?
 
vilken fjäril är det?
 


mer om...
iNSEKTER
Hexapoda
insekternas morfologi
holometabol utveckling
allmänt om insekter
 
 
mer om...
FJÄRiLAR
Lepidoptera
 
fjärilsfamiljer & fjärilsarter i Sverige
 
  -> några vanliga fjärilar
 
ViTFJÄRiLAR
Pieridae
vitfjärilar
  citronfjäril
  citronfjäril - ägg
  citronfjäril - larv
  citronfjäril - puppa
  aurorafjäril
  svavelgul höfjäril
  rapsfjäril
  kålfjäril
 
PRAKTFJÄRiLAR
Nymphalidae
praktfjärilar
  nässelfjäril
  sorgmantel
  påfågelöga
  vinbärsfuks
  tistelfjäril
  pärlemorfjärilar
  silverstreckad pärlemorfjäril
  myrpärlemorfjäril
  brunfläckig pärlemorfjäril
  allmän nätfjäril
  luktgräsfjäril
  skogsgräsfjäril
 
JUVELViNGAR
Lycaneidae
  liten guldvinge
  grönsnabbvinge
 (björnbärssnabbvinge)
  blåvingar
  puktörneblåvinge
  hedblåvinge
  violett blåvinge
  silverblåvinge
 
GRÄSFJÄRiLAR
Satyridae
  luktgräsfjäril
  skogsgräsfjäril
 
TJOCKHUVUDEN(!?)
Hesperiidae
  ängssmygare
 
BASTARDSVÄRMARE
Zyganeidae
  fjällbastardsvärmare
 
KÄKFJÄRiLAR
Micropterygidae
  barrskogskäkfjäril
 
GLASViNGAR
Sesiidae
  allmän poppelglasvinge
  mygglik glasvinge
   puppskal
 
TRÄFJÄRiLAR
Cossidae
  allmän träfjäril - larv
 
PURPURMALAR
Eriocraniidae
  praktpurpurmal
 
PRAKTMALAR
Oecophoridae
  bågpraktmal
  jättepraktmal
 
ROTFJÄRiLAR
Hepialidae
  dvärgrotfjäril (liten rotfjäril)
 
MÄTARFJÄRiLAR
Geometridae
  mätare
  dagfjärilsmätare
  dagfjärilsmätare - larv
  liten fläckmätare
  allmän månmätare
  några larver
  lindmätare/larv
  blåbärsparkmätare
  snövit streckmätare
  blåbärslundmätare
  vitgrön lundmätare
  blekgrön halvmätare
  allmän ängsmätare
  sörjande fältmätare
  gulvingad fältmätare
  grön fältmätare
  tvåbandad atlasmätare
  syremätare
  allmän månmätare
 
MOTT
Pyralidae
  mott
  dammmott
  blekgult ängsmott
 
FJÄDERMOTT
Pterophoridae
  fjädermott
 
MÅNGFLiKADE FJÄDERMOTT
Alucitidae
  mångflikade fjädermott
 
SPiNNMALAR
Yponomeutidae
  häggspinnmal
  alhängemal
 
HAKMALAR
Glyphipterigidae
  gräshakmal
 
ÄDELSPiNNARE
Lasiocampidae
  dvärgbjörkspinnare
 
BJÖRNSPiNNARE
Arctiidae
  björnspinnare
  vit borstspinnare
  rödfransad björnspinnare
 
SiKELViNGAR
Drepanidae
  ockragul sikelvinge
 
VECKLARE
Tortricidae
  rostbrun bredvecklare
  tistelblomvecklare
 
NATTFLYN (inkl trågspinnare)
Noctuidae
  allmänt bandfly
  stort buskfly
   stort buskfly - larv
  mindre båtspinnare  (allmänt båtspinnarfly)
  spetsstreckat tofsfly
  syreaftonfly