Citronfjäril - Gonepteryx rhamni

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Citronfjäril
Gonepteryx rhamni
larv
  -> imago (fullbildad fjäril)
  -> citronfjärilsägg
  -> citronfjärilspuppa
 
Som larv lever citronfjärilenbrakved (Rhamnus frangula) där den sätter i sig bladen. På dagen sitter larven mest och vilar utsträckt längs med bladets mittnerv. När larven vuxit klart och ömsat hud några gånger hänger den upp sig under ett blad för att förpuppas (→ bild på citronfjrärilspuppa) och förvandlas till fullbildad fjäril.
 

 
NÅGRA ANDRA ViTFJÄRiLAR
Pieridae:
 
  -> svavelgul höfjäril
  -> aurorafjäril
   kålfjäril
   rapsfjäril
KORT om VAR citronfjäril HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   ViTFJÄRiLAR 
      Pieridae
ART:         CiTRONFJÄRiL
            Gonepteryx rhamni