BiLDER LADDAS...


Citronfjäril - Gonepteryx rhamni - puppa - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Citronfjäril - Gonepteryx rhamni
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
kontrast textstorlek
 
Citronfjäril
Gonepteryx rhamni
puppa
  -> citronfjäril - imago (fullbildad fjäril)
  -> citronfjäril - ägg
  -> citronfjäril - larv
 
>
Puppa (fotograferad vid två olika tillfällen) och tomt "puppskal" av citronfjärilbrakved. I bakändan sitter puppan fast vid bladskaftet och en bit ut på bladet hänger den i en tunn tråd. Vitfjärilarnas puppor (som ofta hänger mer lodrätt än den på bilden) kallas gördelpuppor.
 
På bilden längst ner är förvandlingen nästan klar. Dagen därpå kom fjärilen muntert flygande (jovisst var det den!) och kvar i brakveden hängde resterna av pupphuden (överst till vänster).
 
ANDRA ViTFJÄRiLAR:
  -> aurorafjäril
  -> svavelgul höfjäril
   kålfjäril
  -> rapsfjäril
 
 
 
mer om...
FJÄRiLAR
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> påfågelöga
  -> sorgmantel
 
fler fjärilar hittas i menyn till vänster
 
KORT om VAR citronfjäril HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   ViTFJÄRiLAR 
      Pieridae
ART:         CiTRONFJÄRiL
            Gonepteryx rhamni

 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se