Citronfjäril - Gonepteryx rhamni
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Citronfjäril
Gonepteryx rhamni
citronfjärilspuppa
  -> citronfjäril - imago (fullbildad fjäril)
  -> citronfjäril - ägg/ citronfjärilsägg
  -> citronfjäril - larv/ citronfjärilslarv
 
>
Citronfjärilspuppa (fotograferad vid två olika tillfällen) och tomt "puppskal" av citronfjärilbrakved. I bakändan sitter puppan fast vid bladskaftet och en bit ut på bladet hänger den i en tunn tråd. Vitfjärilarnas puppor (som ofta hänger mer lodrätt än den på bilden) kallas gördelpuppor.
 
På bilden längst ner är förvandlingen nästan klar. Dagen därpå kom fjärilen muntert flygande (jovisst var det den!) och kvar i brakveden hängde resterna av pupphuden (överst till vänster).
 
ANDRA ViTFJÄRiLAR:
  -> aurorafjäril
  -> svavelgul höfjäril
   kålfjäril
  -> rapsfjäril
 
 
 
KORT om VAR citronfjäril HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   ViTFJÄRiLAR 
      Pieridae
ART:         CiTRONFJÄRiL
            Gonepteryx rhamni