Dagfjärilsmätare - Geometra papilionaria

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
 
 
 
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Dagfjärilsmätare
Geometra papilionaria
hona
  -> -> -> larv
vingspann ca 40-50 mm
 
Dagfjärilsmätare (Geometra papilionaria) är en stor mätare som finns i hela landet utom uppe i fjällen. Utseendet kan variera en del, oftast har den två ljusa "fläckband" över vingarna, ibland syns bara ett. Hannen har kammade antenner.
 
Som larv lever dagfjärilsmätare av diverse lövträd som t.ex. björk. Dagfjärilsmätare kläcks till fullbildad fjäril i juni efter att, som halvvuxen, brun och kvistlik larv, ha övervintrat på någon gren, förvandlats till en mer grön larv under våren och därefter förpuppats i maj/juni.
 
Det finns en hel del s.k. nattfjärilar som flyger om dagen, men det gör dagfjärilsmätare normalt inte. Det är väl mer storlek, färg och allmän hållning som inspirerat till namnet.
 
Grönt är inte någon särskilt vanlig färg bland fullbildade fjärilar och hos många av de gröna arterna bleknar färgen efter ett tag.
 
fler gröna mätare:
  -> blekgrön halvmätare
  -> vitgrön lundmätare
  -> blåbärslundmätare
  -> grön fältmätare
 


 
Några andra mätare - Geometridae:
 
  -> tvåbandad atlasmätare
  -> Lomographa temerata
  -> blekgrön halvmätare
  -> Campaea margaritaria
  -> blåbärslundmätare
  -> Jodis putata
  -> vitgrön lundmätare
  -> Jodis lactearia
  -> liten fläckmätare
  -> Lomaspilis marginata
  -> svartribbad vitvingemätare
  -> Siona lineata
  -> rutig buskmätare
  -> Chiasmia clathrata
   dubbelvågig lavmätare
   Ectropis crepuscularia
  -> blåbärsparkmätare
  -> Eulithis populata
  -> snövit streckmätare
  -> Cabera pusaria
  -> allmän ängsmätare
  -> Ematurga atomaria
  -> gulvingad fältmätare
  -> Camptogramma bilineata
  -> sörjande fältmätare
  -> Spargania luctuata
  -> grön fältmätare
  -> Chloroclysta miata
    syremätare
    Timandra
    allmän månmätare
    Selenia dentaria
 
 
fler gröna fjärilar:
 
  -> citronfjäril (honan)
  -> grönsnabbvinge
  -> allmänt båtfly
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
KORT om VAR dagfjärilsmätare HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   MÄTARE 
   Geometridae
UNDERFAMiLJ:      MÄTARE 
      Geometrinae
SLÄKTE:         DAGFJÄRiLSMÄTARE
         Geometra papilionaria

 

 
 
...mer om fjärilar:
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilar i Sverige
  -> citronfjäril
  -> liten guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> tistelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> blåvingar
  -> pärlemorfjärilar