Dammott Nymphula nitidulata
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Dammott
(Igelknoppsmott)
Nymphula nitidulata
Vingspann ca16-25 mm
 
Dammottet hör till de få fjärilar som tillbringar sitt larv- och puppstadium i vatten. Larven lever på igelknopp och gul näckros och bygger sig ett "hus" i sandwichstil av två utgnagda bitar av näckrosblad.
 
Den vuxna fjärilen hittar man vanligen i närheten av vatten där den flyger juni/juli-augusti.
 
Dammottet finns i hela landet.
 
En liknande art är näckrosmottet.
 

Några andra mott:
 
  -> blekgult ängsmott
 
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster)
 
Andra kända husbyggare under vatten är nattsländor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KORT om VAR dammottet HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   MOTT 
   Pyralidae
UNDERFAMiLJ:      VATTENMOTT 
      Acentropinae
ART:         DAMMOTT
         Nymphula nitidulata
Samma mott har också fått namnet Phalaena stagnata. Ett alternativt namn på underfamiljen Acentropinae är Nymphalinae.