Dubbelvågig lavmätare - Ectropis crepuscularia

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Dubbelvågig lavmätare
Ectropis crepuscularia
vingspann ca 30-40 mm
 
 
Det är inte bara mätarlarverna som "ägnar" sig åt växtimitation, även bland de fullbildade fjärilarna finns ett antal växtkopierande sätt att smälta in i miljön. En del sitter helst med vingarna hopslagna och försöker se ut som torra löv (t.ex. allmän månmätare) medan andra, i likhet med dubbelvågig lavmätare - Ectropis crepuscularia -, breder ut vingarna och hoppas försvinna mot bakgrunden.
 

 

 

Några andra mätare - Geometridae:
 
  -> dagfjärilsmätare
  -> Geometra papilionaria
    -> dagfjärilsmätare - larv
  -> tvåbandad atlasmätare
  -> Lomographa temerata
  -> blekgrön halvmätare
  -> Campaea margaritaria
  -> blåbärslundmätare
  -> Jodis putata
  -> vitgrön lundmätare
  -> Jodis lactearia
  -> liten fläckmätare
  -> Lomaspilis marginata
  -> svartribbad vitvingemätare
  -> Siona lineata
  -> rutig buskmätare
  -> Chiasmia clathrata
  -> blåbärsparkmätare
  -> Eulithis populata
  -> snövit streckmätare
  -> Cabera pusaria
  -> allmän ängsmätare
  -> Ematurga atomaria
  -> gulvingad fältmätare
  -> Camptogramma bilineata
  -> sörjande fältmätare
  -> Spargania luctuata
  -> grön fältmätare
  -> Chloroclysta miata
  -> syremätare
  -> Timandra
  -> allmän månmätare
  -> Selenia dentaria
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   MÄTARE 
   Geometridae
UNDERFAMiLJ:      FLÄCKMÄTARE 
      Ennominae
ART:         DUBBELVÅGiG LAVMÄTARE
         Ectropis crepuscularia

 

 
 
...mer om fjärilar:
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilar i Sverige
  -> citronfjäril
  -> liten guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> tistelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> blåvingar
  -> pärlemorfjärilar
    -> silverstreckad pärlemorfjäril