Allmänt bandfly Noctua pronuba

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Allmänt bandfly
Noctua pronuba
Vingspann: 50-60 millimeter.
 

Ett allmänt bandfly söker ljuset bakom fönsterglaset; ömsom försöker den hitta ett hål i den märkligt förtjockade luften, ömsom använder den sig av sin smita-undan-taktik att plötsligt falla till marken och visar samtidigt sina färgstarka bakvingar.
 
Allmänt bandfly är en av de cirka 400 arter i familjen nattflyn - Noctuidae - som påträffats i Sverige.
Färgmässigt kan den variera en hel del, den kan vara grå, kastanjebrun, blekare eller mörkare, med full "teckenuppsättning" eller nästan utan teckning. Honorna är ofta ljusare. Bakvingarna är orange/gula med ett svart band nära kanten. En liknande art har förutom det svarta bandet även en svart fläck på bakvingarna.

Allmänt bandfly är mycket vanlig och finns i nästan hela landet.
 
Som alla fjärilar genomgår allmänt bandfly en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Under larvstadierna trivs allmänt bandfly på de flesta växter och lär kunna ställa till med viss skadegörelse i köksträdgårdar.
 
 
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Nattflyn 
   Noctuidae
UNDERFAMiLJ:      Jordflyn 
      Noctuinae
ART:         Allmänt bandfly
         Noctua pronuba

 
 
 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> praktfjärilar
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> vinbärsfuks