BiLDER LADDAS...


Gräshakmal - Glyphipterix simpliciella - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Gräshakmal - Glyphipterix simpliciella
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
Andra "nattfjärilar":
 
  -> häggspinnmal Yponomeuta evonymella
  -> barrskogskäkmal Micropterix aureatella
  -> liten rotfjäril Hepialus hecta
  -> mätare Geometridae
    -> liten fläckmätare Lomaspilis marginata
    -> blåbärsparkmätare Eulithis populata
    -> snövit streckmätare Cabera pusaria
  -> ockragul sikelvinge Drepana falcataria
  -> vit borstspinnare Cybosia mesomella
  -> rödfransad björnspinnare Diacrisia sannio
  -> allmänt bandfly Noctua pronuba
  -> mindre båtfly Pseudoips prasinana
  -> alhängemal Argyresthia goedartella
  -> praktpurpurmal Eriocrania sparrmannella
  -> bågpraktmal Metalampra cinnamomea
  -> fjällbastardsvärmare Zygaena exulans
  -> fjädermott Pterophoridae
  -> mångflikmott Alucitidae
  -> allmän poppelglasvinge Sesia apiformis
  -> rostbrun bredvecklare Epagoge grotiana
 
fler fjärilar hittas i menyn till vänster
kontrast textstorlek
 
Gräshakmal
Glyphipterix simpliciella
Vingspann 6-9 millimeter
 
3-4 millimeter lång är den snyggt tecknade gräshakmalen som är en av de minsta fjärilarna bland de 7-8 arter i släktet Glyphipterix som påträffats i Sverige. Den är glänsande grå med yttre delen av vingarna brunare och försedda med vita teckningar. Det finns flera arter med liknande teckning så här får man titta noggrant.
 
Gräshakmal är ganska vanlig upp till Jämtland. Den är liten - fast det finns faktiskt ännu lite mindre fjärilar - men tittar man lite närmare på blommor och gräs hittar man den från maj och framåt.
 
Som andra fjärilar genomgår gräshakmal en fullständig förvandling; den har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Som larv lever gräshakmal på bland annat hundäxing.
 
KORT om VAR alhängemalen HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Hakmalar 
   Glyphipterigidae
UNDERFAMiLJ:      Hakmalar 
      Glyphipteriginae
ART:         Gräshakmal
         Glyphipterix simpliciella
 

 
 
 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se