Grönsnabbvinge - Callophrys rubi

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
Grönsnabbvinge
Björnbärssnabbvinge
Callophrys rubi
vingspann 22-24 mm
 
Grönsnabbvinge är en av de cirka 30 arter i familjen juvelvingar - Lycaenidae - som påträffats i Sverige.
Grönsnabbvinge är allmän och finns i hela landet; man ser den ofta flyga - snabbt! - i skogsbryn. Grönsnabbvinge flyger från tidig vår.
 
Vingarnas ovansidor är bruna men fjärilen vilar alltid med vingarna sammanslagna så det är mest den gröna/blågröna färgen man ser. Färgen på vingarnas undersidor är reflekterad och varierar med ljusets infallsvinkel mellan gröngrönt och blågrönt. En del individer har fler vita fläckar på vingarna som också - precis som hos andra snabbvingar - har små utskott. Men det mesta av dem har fjärilen på den övre bilden blivit av med.
 
Som alla fjärilar genomgår grönsnabbvinge en fullständig förvandling; den har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Larven lever på lite olika växter, bl.a. blåbär. Den fullbildade fjärilen flyger tidigt på våren.
 
Grönsnabbvinge kallades tidigare björnbärssnabbvinge (artepitet rubi syftar på växtsläktet Rubus där björnbär ingår).
 

 

fler
SNABBViNGAR
  -> almsnabbvinge
  -> Satyrium w-album
   eksnabbvinge
   Neozephyrus quercus
   eldsnabbvinge
   Thecla betulae
 

fler
JUVELViNGAR
Lycaneidae
 
GULDViNGAR
       liten guldvinge
      -> Lycaena phlaeas
       vitfläckig guldvinge
       Lycaena virgaureae
 
SNABBViNGAR
       grönsnabbvinge
      ( björnbärssnabbvinge)
 
BLÅViNGAR
       puktörneblåvinge
       hedblåvinge
       violett blåvinge
       silverblåvinge
       brun blåvinge
       mindre blåvinge
Andra fjärilar i samma familj:
 
  -> mindre guldvinge
 
Och några andra:
 
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
 
[mer om fjärilar hittas i menyn till vänster]

 
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   JUVELViNGAR 
   Lycaenidae
ART:         GRÖNSNABBViNGE
         Callophrys rubi

 
 
 
...mer om fjärilar:
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> vitfjärilar
    -> citronfjäril
    -> rapsfjäril
    -> aurorafjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> pärlemorfjärilar
    -> silverstreckad pärlemorfjäril
    -> myrpärlemorfjäril
    -> brunfläckig pärlemorfjäril