Syremätare - Timandra

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
 
Syremätare
Timandra
vingspann ca 35-40 mm
 
 
I Sverige förekommer två arter syremätare: gul syremätare Timandra comae och grå syremätare Timandra griseata. Eller gör det det?
Arterna är lika som bär och deras status som två separata arter är ganska ny och lite omdiskuterad. DNA-analyser verkar hursomhelst tala för att det stämmer*.
 
Till det yttre skiljer sig de två arterna åt genom att gul syremätare har gulaktig grundfärg och sparsam brunpudring på vingarna medan grå syremätare har vitaktig gundfärg och är tätt gråpudrad.
 
Vingkanterna kan vara mycket rödare än hos fjärilen på bilden; de bleknar med tiden.
 
Som larver lever syremätare på bl.a. syra.
 

 

Några andra mätare - Geometridae:
 
  -> dagfjärilsmätare
  -> Geometra papilionaria
    -> dagfjärilsmätare - larv
  -> tvåbandad atlasmätare
  -> Lomographa temerata
  -> blekgrön halvmätare
  -> Campaea margaritaria
  -> blåbärslundmätare
  -> Jodis putata
  -> vitgrön lundmätare
  -> Jodis lactearia
  -> liten fläckmätare
  -> Lomaspilis marginata
  -> svartribbad vitvingemätare
  -> Siona lineata
  -> rutig buskmätare
  -> Chiasmia clathrata
   dubbelvågig lavmätare
   Ectropis crepuscularia
  -> blåbärsparkmätare
  -> Eulithis populata
  -> snövit streckmätare
  -> Cabera pusaria
  -> allmän ängsmätare
  -> Ematurga atomaria
  -> gulvingad fältmätare
  -> Camptogramma bilineata
  -> sörjande fältmätare
  -> Spargania luctuata
  -> grön fältmätare
  -> Chloroclysta miata
   allmän månmätare
   Selenia dentaria
 
 
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
KORT om VAR syremätare HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   MÄTARE 
   Geometridae
UNDERFAMiLJ:      LÖVMÄTARE 
      Sterrhinae
SLÄKTE:         SYREMÄTARE
         Timandra

 

 
 
...mer om fjärilar:
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilar i Sverige
  -> citronfjäril
  -> liten guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> tistelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> blåvingar
  -> pärlemorfjärilar
 
* OUNAP E., VIIDALEPP J. & SAARMA U., Phylogenetic evaluation of the taxonomic status of Timandra griseata and T. comae (Lepidoptera: Geometridae: Sterrhinae), Eur. J. Entomol. 102(4): 607-615, 2005