Kålfjäril Pieris brassicae

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Kålfjäril
Pieris brassicae

 
 
Kålfjärilen skiljer sig från de liknande vitfjärilarna rapsfjäril och rovfjäril bl.a. genom att det mörka partiet på framvingespetsarna är större hos kålfjärilen än hos de båda andra. Mörkpudringen på bakvingarnas undersidor är inte så koncentrerad utefter vingribborna som den är hos rapsfjärilen. Kålfjärilshannen har inga svarta fläckar på framvingarnas ovansidor.
 
Larvstadierna tillbringar kålfjärilen på vilda och odlade kålväxter.
 
Kålfjärilen är vanlig i hela landet.
 
fjärilar i samma släkte
 
  -> rapsfjäril
  -> Pieris napi
 
 

mer om...
ViTFJÄRiLAR
Pieridae:
 
  -> citronfjäril
  -> Gonepteryx rhamni
  -> citronfjäril - ägg
  -> citronfjäril - larv
  -> citronfjäril - puppa
  -> aurorafjäril
  -> Anthocharis cardamines
  -> rapsfjäril
  -> Pieris napi
  -> svavelgul höfjäril
  -> Colias paleno
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
KORT om VAR kålfjärilen HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG: FJÄRiLAR LEPiDOPTERA
FAMiLJ: ViTFJÄRiLAR Pieridae
ART: KÅLFJÄRiL Pieris brassicae