Lindmätare Erannis defoliaria - larv

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Lindmätare
Erannis defoliaria
 
På bilderna lindmätare i olika larvstadier. Efter varje hudömsning blir larven större och ljusare. Lindmätarfjärilens larver hör till de larver som vissa år deltar - en masse - i glupskt och ljudligt bladfrossande. Tillsammans med andra fjärilslarver - frostfjäril bland annat - kaläter de träden som täcks i vitsilvrigt spinn. Det svenska namnet till trots tuggar lindmätaren gärna blad av andra träd och buskar än lind. Ek hör till de träd som ofta drabbas och äts helt nakna men de brukar hämta sig när larverna väl ätit sig mätta och förpuppats.
 
Det vetenskapliga artepitetet defoliaria betyder avlövare.
 
Lindmätare är allmän och förekommer upp till Västerbotten.
 
Det är inte bara fåglarna som får skafferiet fullt när de här larverna kläcks i mängd, även många insekter äter larver, dit hör till exempel skalbaggarna med det avslöjande namnet larvmördare.
FLER MÄTARE
 
  -> blekgrön halvmätare
  -> dagfjärilsmätare
    -> dagfjärilsmätare - larv
  -> blåbärslundmätare
  -> vitgrön lundmätare
  -> liten fläckmätare
  -> blåbärsparkmätare
  -> snövit streckmätare
  -> allmän ängsmätare
  -> tvåbandad atlasmätare
   sörjande fältmätare
   gulvingad fältmätare
  -> grön fältmätare
  -> syremätare
 
ANDRA FJÄRiLAR MED LARVER SOM EMELLANÅT KALÄTER och SPiNNER iN TRÄD:
--> häggspinnmal
 
FLER FJÄRiLSLARVER
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
--> frostfjäril och lindmätare
 
ANDRA iNSEKTSLARVER SOM ÄTER bland annat LiNDBLAD
--> lindbladstekel
 
Kort om var lindmätaren hör hemma:
ORDNiNG FJÄRiLAR Lepidoptera
FAMiLJ       MÄTARE    Geometridae
ART         LiNDMÄTARE      Erannis defoliaria

 
ANDRA FJÄRiLAR
 
Fler skalbaggar hittas i menyn till vänster eller genom en sökning efter fjärilar.