Larver som spinner in träd

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

ÖVERALLT...
...larver som frossar grönska, gnager blad med våldsam aptit, hänger, klänger och kommer flygande i sina silkestrådar och det som smattrar som ett lätt sommarregn mot fjolårslöven är inte vattendroppar utan en annan sorts droppings.
 
Fåglar, larvmördare (skalbaggar!), en del skinnbaggar, parasitsteklar och många andra småkryp är nöjda förstås och träden själva klarar som regel bladgnagandet utan större men. Det går över.
 
När larverna ätit, vuxit och ömsat hud några gånger förpuppas de och framåt hösten/senhösten flyger sedan de fullbildade fjärilarna (de som kan - frostfjärilens honor har förkrympta vingar) och parar sig och lägger ägg.
 
Bland de hungriga mätarlarverna utmärker sig främst frostfjärilar (bilderna till vänster) och lindmätare.
 
Ser man en larv hänga i sin tråd får man förstås inte missa att stanna till lite och studera hur den klättrar eller snarare nystar sig uppåt. Inte helt elegant kanske, men upp kommer de.
 
Träd kan då och då kalätas och paketeras av andra fjärilsarter men här i Göteborg/Mölndal härjar just nu - juni 2006 - bl.a. ovan nämnda arter. De äter ek, hassel, rönn och oxel bland annat. (Häggspinnmalen är en annan art som vissa år kläcks i stort antal).
 
060702: Alla träd och buskar som varit kalätna har nu fått nya vårgröna blad. Det enda som inte var kalätet i det här området var i princip brakveden (och enarna). Alla larver som deltog i frossandet och klarade sig undan rovinsekter, parasitsteklar och fåglar har dragit sig tillbaka och gått in i puppstadiet. De två gökar som håller till i området och under larvinvasionen oblygt visade upp sig bland alla kala trädtoppar undrar nu irriterat vart all lättfångad mat tog vägen och hördes häromdagen till och med "kokoa" falskt!?
 
fler mätarlarver:
  -> dagfjärilsmätare
  -> lindmätare
 
Samma plats juni 2007
Allt som vanligt igen. Normalt antal larver och grönskande ekar.
 


 
Andra insekter som gärna äter bland annat lindblad är till exempel lindbladstekelns larv.
 


 
...mer om fjärilar:
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> häggspinnmal
  -> mätare
  -> rödfransad björnspinnare
  -> allmänt bandfly
  -> barrskogskäkfjäril
  -> praktpurpurmal