copyright I Ljungström, ilj@flowsim.seM i c r o p t e r i g i d a e E r i o c r a n i i d a e H e p i a l i d a e O p o s t e g i d a e N e p t i c u l i d a e H e l i o z e l i d a e A d e l i d a e I n c u r v a r i i d a e P r o d o x i d a e T i s c h e r i i d a e P s y c h i d a e T i n e i d a e G r a c i l l a r i i d a e R o e s l e r s t a m m i i d a e B u c c u l a t r i c i d a e D o u g l a s i i d a e Y p o n o m e u t i d a e O c h s e n h e i m e r i i d a e L y o n e t i i d a e H e l i o d i n i d a e O e c o p h o r i d a e E l a c h i s t i d a e C o l e o p h o r i d a e A g o n o x e n i d a e B a t r a c h e d r i d a e M o m p h i d a e C o s m o p t e r i g i d a e S c y t h r i d i d a e B l a s t o b a s i d a e G e l e c h i i d a e H o l c o p o g o n i d a e C o s s i d a e L i m a c o d i d a e T o r t r i c i d a e C h o r e u t i d a e S e s i i d a e S c h r e c k e n s t e i n i i d a e E p e r m e n i i d a e W o c k i d a e A l u c i t i d a e P t e r o p h o r i d a e P y r a l i d a e Z y g a e n i d a e H e s p e r i i d a e P a p i l i o n i d a e P i e r i d a e N y m p h a l i d a e L y c a e n i d a e G e o m e t r i d a e L a s i o c a m p i d a e E n d r o m i d a e L e m o n i i d a e S a t u r n i i d a e S p h i n g i d a e N o t o d o n t i d a e D r e p a n i d a e L y m a n t r i i d a e A r c t i i d a e H e r m i n i i d a e N o c t u i d a e
Bild:
Allmänt bandfly
Noctua pronuba

 

FjÄRiLAR
FjÄRiLJSFAMiLjER i Sverige
(med länkar (understrukna) till några av de arter som finns med på www.entomologi.se)
några vanliga svenska dagfjärilar
 
 
Allmänt om insekter - text
Holometabol utveckling
Morfologi