BiLDER LADDAS...


Liten fläckmätare - Lomaspilis marginata - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
 
Liten fläckmätare
Lomaspilis marginata
     copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Liten fläckmätare - Lomaspilis marginata - trivs bland lövträd och på fuktig ängsmark. Den gröna larven lever på bl.a. sälg, vide och asp.
 
Vingspann ca 22 mm.
 
Liten fläckmätare är en av de cirka 320 svenska arterna i familjen mätare - Geometridae.
 
 
FLER MÄTARE:
  -> dagfjärilsmätare
   Geometra papilionaria
  -> dagfjärilsmätare - larv
  -> blekgrön halvmätare
   Campaea margaritaria
  -> vitgrön lundmätare
   Jodis lactearia
  -> blåbärslundmätare
   Jodis putata
  -> blåbärsparkmätare
   Eulithis populata
  -> snövit streckmätare
   Cabera pusaria
  -> allmän ängsmätare
   Ematurga atomaria
  -> gulvingad fältmätare
  -> Camptogramma bilineata
  -> svartribbad vitvingemätare
  -> Siona lineata
  -> rutig buskmätare
  -> Chiasmia clathrata
   sörjande fältmätare
   Spargania luctuata
  -> grön fältmätare
  -> Chloroclysta miata
  -> tvåbandad atlasmätare
  -> Lomographa temerata
   syremätare
   Timandra
   allmän månmätare
   Selenia dentaria

 
fjärilar - introduktion
fjärilsfamiljer i Sverige
 
 
 
 
 
 
Allmänt om insekter - text
Holometabol utveckling
Morfologi
 
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se