Dvärgrotfjäril (Liten rotfjäril) Hepialis hecta

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Dvärgrotfjäril
i parning.
 
Fjärilen bytte namn från liten rotfjäril till dvärgrotfjäril 2006.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Dvärgrotfjäril (Liten rotfjäril)
Phymatopus hecta
vingspann ca 25-30mm
 
Dvärgrotfjäril hör till familjen Hepialidae. I Sverige finns det 7 arter av denna familj.
 
Namnet rotfjärilar syftar på larvernas matvanor. De lever på eller i rötter av olika växter. Just dvärgrotfjärilen sägs trivas bäst på örnbräken.
 
Den drygt centimeterlånge hannen ståtar med förtjockade, tofsprydda och ananasdoftande (!) lår.
Hannens framvingar är roströda med två rader vita, svartkantade fläckar.

 

 
ORDNiNGFJÄRiLAR Lepidoptera
FAMiLJ   ROTFJÄRiLAR   Hepialidae
ART    DVÄRGROTFJÄRiL (LiTEN ROTFJÄRiL)     Phymatopus (Hepialus) hecta

 
iNSEKTER - textintroduktion
FJÄRiLAR - introduktion
FJÄRiLAR - familjer & arter
 
ANDRA FJÄRiLAR
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
Citronfjäril
Aurorafjäril
Luktgräsfjäril
Påfågelöga
Ängssmygare
Käkfjärilar
Sorgmantel
Nässelfjäril
Mätare
Liten fläckmätare
Mindre guldvinge