BiLDER LADDAS...


Kaprifolfjädermott - Alucita hexadactyla - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Kaprifolfjädermott - Alucita hexadactyla
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
 
fler fjärilar hittas i menyn till vänster
kontrast textstorlek
 
Mångflikade fjädermott
Mångflikmott

Alucitidae
   bild:
   Kaprifolfjädermott
   Alucita hexadactyla
   Vingspann ca 13-15 millimeter
 
En nattfjäril med nattliga men ljussökande vanor är kaprifolfjädermottet som här sitter på en badrumsspegel och undrar var ljuset egentligen finns. Den hör till familjen Alucitidae som i Sverige representeras av endast 3 (?) arter. Fjärilarna i den här familjen har ibland räknats in i familjen fjädermott (Pterophoridae). Till skillnad från arterna i den familjen har de "mångflikade" alltså vingar som är uppdelade i flera flikar. Just kaprifolfjädermottet har artepitetet hexadactyla vilket betyder sexfingrad och syftar på vingarnas utseende: sex "fjädrar" i såväl fram- som bakvinge.
 
Kaprifolfjädermott är den allmännaste arten och har påträffats upp till Medelpad.
 
Som andra fjärilar genomgår fjädermott en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Som larv lever kaprifolfjädermott av... kaprifol.
 
KORT om VAR kaprilfjolfjädermott HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Mångflikade fjädermott/Mångflikmott 
   Alucitidae
ART:      Kaprilfjolfjädermott
         Alucita hexadactyla

 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se