Kaprifolfjädermott - Alucita hexadactyla

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se Mångflikade fjädermott
Mångflikmott

Alucitidae
   bild:
   Kaprifolfjädermott
   Alucita hexadactyla
   Vingspann ca 13-15 millimeter
 
En nattfjäril med nattliga men ljussökande vanor är kaprifolfjädermottet som här sitter på en badrumsspegel och undrar var ljuset egentligen finns. Den hör till familjen Alucitidae som i Sverige representeras av endast 3 (?) arter. Fjärilarna i den här familjen har ibland räknats in i familjen fjädermott (Pterophoridae). Till skillnad från arterna i den familjen har de "mångflikade" alltså vingar som är uppdelade i flera flikar. Just kaprifolfjädermottet har artepitetet hexadactyla vilket betyder sexfingrad och syftar på vingarnas utseende: sex "fjädrar" i såväl fram- som bakvinge.
 
Kaprifolfjädermott är den allmännaste arten och har påträffats upp till Medelpad.
 
Som andra fjärilar genomgår fjädermott en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Som larv lever kaprifolfjädermott av... kaprifol.
 
KORT om VAR kaprilfjolfjädermott HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Mångflikade fjädermott/Mångflikmott 
   Alucitidae
ART:      Kaprilfjolfjädermott
         Alucita hexadactyla