BiLDER LADDAS...


Barrskogskäkfjäril - Micropterix aureatella - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
 
 
FJÄRiL
eller
NATTSLÄNDA?
 
Barrskogskäkmal (nytt namn 2006)
(tidigare: Barrskogskäkfjäril)
Micropterix aureatella

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 

 
Käkmalarna (eller käkfjärilarna som de hette tidigare) är mycket små fjärilar som har fungerande käkar (mandibler) men saknar sugsnabel. De räknas som de primitivaste av fjärilarna och har till och med av vissa entomologer förts till ordningen Trichoptera (nattsländor)! Andra har velat inrätta en helt egen ordning - Zeugloptera - för käkfjärilarna.
 
I Sverige finns det 5 arter i familjen micropterygidae.
 

På bilderna förser sig den pigga, 5 millimeter korta, minivingen barrskogskäkmalen (barrskogskäkfjärilen) - Micropterix aureatella - med pollen från ett hundkäx.
 
Larverna har åtta par bukfötter och lever på mossor och lavar.
 
Andra små fjärilar:
praktpurpurmal
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
 
 
ORDNiNGFJÄRiLAR Lepidoptera
FAMiLJ   KÄKMALAR   Micropterygidae
ART     BARRSKOGSKÄKMAL     Micropterix aureatella

 

 
 
fjärilar - introduktion
fjärilsfamiljer i Sverige
 
 
 
 
Ängssmygare
Citronfjäril
Mindre guldvinge
Liten rotfjäril
Mätare
Liten fläckmätare
Luktgräsfjäril
Mott
Nässelfjäril
Påfågelöga
Sorgmantel
 
 
Allmänt om insekter - text
Holometabol utveckling
Morfologi
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se