Mygglik glasvinge - Synanthedon culiciformis

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Mygglik glasvinge
Synanthedon culiciformis
imago
Vingspann ca 20-25 mm
-> puppskal
 
 
Mygglik glasvinge är en drygt centimeterlång färgstark och dagaktiv s.k nattfjäril. Det finns några liknande arter (bl.a. äppleglasvinge) men den här känns igen på det rödorange bandet runt bakkroppen och de rödorange detaljerna vid vingbaserna.
 
Larvstadierna tillbringar mygglik glasvinge inne i träd som björk och al. Efter två övervintringar som larv förpuppas den. Den fullbildade fjärilen flyger från slutet av maj.
 
Mygglik glasvinge är ganska sällsynt men har påträffats i nästan hela landet.
 
 
 
 
 
 

mer om glasvingar - Sesiidae:
 
  -> poppelglasvinge
  -> Sesia apiformis
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
KORT om VAR mygglik glasvinge HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   GLASViNGAR 
   Sesiidae
ART:         MYGGLiK GLASViNGE
         Synanthedon culiciformis

 

 
 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> blåvingar
  -> häggspinnmal