Mygglik glasvinge - Synanthedon culiciformis

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Mygglik glasvinge
Synanthedon culiciformis
tomt puppskal
-> imago
 

 
Som larver lever glasvingar inne i trädstammar och rötter. Larverna av mygglik glasvinge håller till i lövträd som björk och al. När larven vuxit klart förpuppas den och inför kläckningen tar sig puppan delvis ut ur stammen. På bilden ses ett tomt puppskal i en gammal björkstubbe.
 

 

 
 
 
 
 
 

mer om glasvingar - Sesiidae:
 
  -> mygglik glasvinge
  -> poppelglasvinge
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
KORT om VAR mygglik glasvinge HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:GLASViNGAR 
Sesiidae
ART:MYGGLiK GLASViNGE
Synanthedon culiciformis

 

 
 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> blåvingar
  -> häggspinnmal