copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se
Nässelfjäril
Aglais urticae
vingspann ca 38-60 mm
larver
 
Nässelfjärilen - Aglais urticae - hör till familjen praktfjärilar - Nymphalidae - och finns i större delen av Europa och Asien. Nässelfjärilen är en av de fjärilar som övervintrar som imago (fullbildad fjäril, inte som ägg, larv eller puppa) och hör, tillsammans med bl.a. citronfjärilen, till de fjärilar som flyger redan tidigt på våren.
 
Vingarnas ovansidor är färgstarkt tecknade i orange, svart och lite blått och vitt, undersidorna är kamouflagefärgade och liknar mest en barkbit (fast inte när solen lyser igenom).
 
Som larv lever nässelfjärilen på nässlor. Larverna är mörka, torniga och försedda med längsgående gula band.
 

 

mer om...
 
PRAKTFJÄRiLAR
Nymphalidae
 
  sorgmantel
  Nymphalis antiopa
  påfågelöga
  Inachis io
  nässelfjäril
  Aglais urticae
  skogsnätfjäril
  Melitaea athalia
  ängsnätfjäril
  Melitaea cinxia
  pärlemorfjärilar
  Heliconiinae
   silverstreckad pärlemorfjäril
   Argynnis paphia
   brunfläckig pärlemorfjäril
   Boloria selene
   myrpärlemorfjäril
   Boloria aquilonaris
  tistelfjäril
  Vanessa cardui
  amiral
  Vanessa atalanta
  vinbärsfuks
  Polygonia c-album
 
 
några fler mer eller mindre ORANGE fjärilar
 
  vinbärsfuks
  skogsnätfjäril
  ängssmygare
  tistelfjäril
  pärlemorfjärilar
   silverstreckad pärlemorfjäril
   brunfläckig pärlemorfjäril
   myrpärlemorfjäril

 
Testa om du känner igen några vanliga fjärilar?
vilken fjäril?
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
ORDNiNG FJÄRiLAR Lepidoptera
FAMiLJ      PRAKTFJÄRiLAR    Nymphalidae
ART         NÄSSELFJÄRiL       Aglais urticae