Blåbärsparkmätare - Eulithis populata

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
Andra "nattfjärilar":
 
  -> häggspinnmal
  -> mätare
  -> rödfransad björnspinnare
  -> allmänt bandfly
  -> allmänt båtfly
  -> barrskogskäkfjäril
  -> praktpurpurmal
 
fler fjärilar hittas i menyn till vänster
Blåbärsparkmätare
Eulithis populata
Vingspann ca 25-31 millimeter
 
Blåbärsparkmätaren är en av 6 "svenska" fjärilar i släktet Eulithis (familjen mätare - Geometridae). Utseendemässigt kan den variera en hel del och ett par av de andra parkmätarna har liknande färg och teckning.
 
Blåbärsparkmätare förekommer allmänt i hela landet. Som larv lever blåbärsparkmätare på bland annat blåbär och odon.
 
Som andra fjärilar genomgår mätare en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 

fler mätare
fler Geometridae
 
  -> dagfjärilsmätare
   Geometra papilionaria
  -> dagfjärilsmätare - larv
  -> liten fläckmätare
   Lomaspilis marginata
  -> svartribbad vitvingemätare
  -> Siona lineata
  -> rutig buskmätare
  -> Chiasmia clathrata
  -> blekgrön halvmätare
   Campaea margaritaria
  -> vitgrön lundmätare
   Jodis lactearia
  -> blåbärslundmätare
   Jodis putata
  -> blåbärsparkmätare
   Eulithis populata
  -> snövit streckmätare
   Cabera pusaria
  -> allmän ängsmätare
   Ematurga atomaria
  -> tvåbandad atlasmätare
   Lomographa temerata
   sörjande fältmätare
   Spargania luctuata
   gulvingad fältmätare
   Camptogramma bilineata
  -> grön fältmätare
  -> Chloroclysta miata
   syremätare
   Timandra
   allmän månmätare
   Selenia dentaria
KORT om VAR BLÅBÄRSPARKMÄTARE HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Mätare 
   Geometridae
UNDERFAMiLJ:      Fältmätare 
      Larentiinae
ART:         Blåbärsparkmätare
         Eulithis populata

 
 
 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> tistelfjäril
  -> pärlemorfjärilar
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga