Ockragul sikelvinge - Drepana falcataria

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
Ockragul sikelvinge
Drepana falcataria
vingspann ca 35 - 40 mm
 
Ockragul sikelvinge förekommer allmänt över hela landet. Larverna lever av björk och al. Ockragul sikelvinge övervintrar som puppa och årets första generation av fullbildade fjärilar kläcks i maj.
 
Grundfärgen varierar en del i intensitet.
 
Som alla fjärilar genomgår ockragul sikelvinge en fullständig förvandling; den har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
Sikelvingar hör till de fjärilar som har öron på bakkroppen. Öron har de, enligt den gällande uppfattningen, för att höra och kunna undvika hungriga fladdermöss.
 


 

 
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   SiKELViNGAR 
   Drepanidae
ART:         OCKRAGUL SiKELViNGE
         Drepana falcataria

 
 
 
...mer om fjärilar:
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
fler "NATTFJÄRiLAR"
 
mätare
Geometridae
 
  -> tvåbandad atlasmätare
  -> Lomographa temerata
  -> blekgrön halvmätare
  -> Campaea margaritaria
  -> blåbärslundmätare
  -> Jodis putata
  -> vitgrön lundmätare
  -> Jodis lactearia
  -> liten fläckmätare
  -> Lomaspilis marginata
   dubbelvågig lavmätare
   Ectropis crepuscularia
  -> blåbärsparkmätare
  -> Eulithis populata
  -> snövit streckmätare
  -> Cabera pusaria
  -> allmän ängsmätare
  -> Ematurga atomaria
  -> gulvingad fältmätare
  -> Camptogramma bilineata
  -> sörjande fältmätare
  -> Spargania luctuata
  -> sörjande fältmätare
  -> Spargania luctuata
   syremätare
   Timandra
   allmän månmätare
   Selenia dentaria
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
 
NÅGRA "DAGFJÄRiLAR"
 
  -> vitfjärilar
    -> citronfjäril
    -> rapsfjäril
    -> aurorafjäril
  -> liten guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> pärlemorfjärilar
    -> silverstreckad pärlemorfjäril
    -> myrpärlemorfjäril
    -> brunfläckig pärlemorfjäril
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]