Påfågelöga Inachis io

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
Påfågelöga
Inachis io
vingspann ca 5-6 cm
 
Påfågelögat hör till de fjärilar som övervintrar som imago (fullbildad fjäril (inte ägg, larv eller puppa)). De övervintrade fjärilarna flyger från tidig vår, parar sig och lägger ägg. Den nya generationen flyger från juni/juli till långt in på hösten.
 
På bilderna ses ett lite slitet, övervintrat exemplar av påfågelöga förse sig med nektar från en maskros. En lite mindre sliten "förstaåring" visar vingarnas undersidor (övervägande bruna nyanser). Med vingarna sammanslagna hoppas kanske påfågelögat (och många andra fjärilar) se ut som en barkflaga - ingenting man lägger märke till och dessutom oätligt enligt insektsjagande fåglar - men med vingarna utslagna försöker den istället skrämmas. Ögonfläckarna på påfågelögats vingar anses ha en avskräckande effekt på fåglar.
 
Som andra fjärilar genomgår påfågelögat en fullständig förvandling; den har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Som larv - svart och tornig med röda buk- och analfötter - lever påfågelögat av nässlor.
 
Påfågelögat hör till familjen praktfjärilar - Nymphalidae (ca 60 arter i Sverige) och finns i hela Europa och i Asien bort till Japan.
 
mer om...
FJÄRiLAR
Lepidoptera
 
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> några vanliga fjärilar
 
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
 
fler fjärilar hittas i menyn till vänster
mer om...
PRAKTFJÄRiLAR
Nymphalidae
 
  -> sorgmantel
  -> Nymphalis antiopa
  -> nässelfjäril
  -> Aglais urticae
  -> tistelfjäril
  -> Vanessa cardui
  amiral
  Vanessa atalanta
  vinbärsfuks
  Polygonia c-album
  pärlemorfjärilar
  Heliconiinae
   silverstreckad pärlemorfjäril
   Argynnis paphia
   brunfläckig pärlemorfjäril
   Boloria selene
   myrpärlemorfjäril
   Boloria aquilonaris
  -> luktgräsfjäril
  -> Aphantopus hyperantus
  -> skogsgräsfjäril
  -> Erebia ligea
 
 
 
 
 
 
NÅGRA ANDRA FJÄRiLAR SOM ÖVERViNTRAR SOM FULLBiLDADE
  -> citronfjäril
  -> sorgmantel
  -> nässelfjäril
  -> vinbärsfuks
 
 
 
  -> fjärilar - introduktion
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
KORT om VAR påfågelögat HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Praktfjärilar 
   Nymphalidae
ART:      Påfågelöga
         Inachis io