Pärlemorfjärilar Heliconiinae

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se


Pärlemorfjärilar
Heliconiinae
arter i Sverige (längre ner)
 
Pärlemorfjärilarnas vingovansidor är orange med mörka teckningar. "Pärlemorn" hittar man på bakvingarnas undersidor och det är genom att titta på de skimrande fläckarna/stråken man lättast skiljer arterna åt. Störst är silverstreckad pärlemorfjäril med ett vingspann om uppåt 8 centimeter, minst (och mer brun än orange) är dvärgpärlemorfjärilen som har ett vingspann om cirka 3 centimeter.
 
Många pärlemorfjärilar tillbringar larvtiden på violer av olika slag, andra föredrar hjortron eller tranbär.
 

 
PÄRLEMORFJÄRiLAR:
 
Silverstreckad pärlemorfjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril
Myrpärlemorfjäril
 


mer om...
PRAKTFJÄRiLAR
Nymphalidae
 
  sorgmantel
  Nymphalis antiopa
  påfågelöga
  Inachis io
  nässelfjäril
  Aglais urticae
  vinbärsfuks
  Polygonia c-album
  skogsnätfjäril
  Melitaea athalia
  ängsnätfjäril
  Melitaea cinxia
  amiral
  Vanessa atalanta
  tistelfjäril
  Vanessa cardui
 
några fler mer eller mindre ORANGE fjärilar
 
  skogsnätfjäril
  ängssmygare
  tistelfjäril
  nässelfjäril

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
 
 
ORDNiNG FJÄRiLAR Lepidoptera
FAMiLJ      PRAKTFJÄRiLAR    Nymphalidae
UNDERFAMiLJ         PÄRLEMORFJÄRiLAR       Heliconiinae
ARTER i SVERiGE            Silverstreckad pärlemorfjäril
         Ängspärlemorfjäril
         Skogspärlemorfjäril
         Hedpärlemorfjäril
         (Skuggpärlemorfjäril)
 
         Storfläckig pärlemorfjäril
 
         Älggräspärlemorfjäril
 
         Svartringlad pärlemorfjäril
         Prydlig pärlemorfjäril
         Brunfläckig pärlemorfjäril
         Arktisk pärlemorfjäril
         Frejas pärlemorfjäril
         Högnordisk pärlemorfjäril
         Bäckpärlemorfjäril
         Friggas pärlemorfjäril
         Dvärgpärlemorfjäril
         Fjällpärlemorfjäril
         Myrpärlemorfjäril
 
         Argynnis paphia
         Argynnis aglaja
         Argynnis adippe
         Argynnis niobe
         (Argynnis laodice)
 
         Issoria lathonia
 
         Brenthis ino
 
         Boloria eunomia
         Boloria euphrosyne
         Boloria selene
         Boloria chariclea
         Boloria freija
         Boloria polaris
         Boloria thore
         Boloria frigga
         Boloria improba
         Boloria napaea
         Boloria aquilonaris
 

 


FLER FJÄRiLAR
 
-> några vanliga fjärilar
 
Grönsnabbvinge
(Björnbärssnabbvinge)
Callophrys rubi
Aurorafjäril
Anthocharis cardamines
ängssmygare
Ochlodes venatus
citronfjäril
Goneptryx rhamni
Liten rotfjäril
Hepialis hecta
Mätare
Geometridae
Liten fläckmätare
Lomaspilis marginata
Barrskogskäkfjäril
Micropterix aureatella
Mott
Pyralidae
Nässelfjäril
Aglais urticae
Påfågelöga
Inachis io
Sorgmantel
Nymphalis antiopa
 
[fler fjärilar hittar du i menyn i ramen till vänster]