Praktfjärilar Nymphalidae

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Praktfjärilar
Nymphalidae

 
Till fjärilsfamiljen praktfjärilar hör bl.a. de välkända arterna sorgmantel, nässelfjäril och påfågelöga.
 
Många praktfjärilar, som t.ex. påfågelöga, har färgranna vingöversidor i orange eller rött. Vingarnas undersidor, däremot, är ofta brunmurriga, lite barkliknande, och fungerar som kamouflage när fjärilarna under vila fäller ihop vingarna över ryggen.
 
Eftersom fjärilar är insekter så har förstås även praktfjärilarna sex ben. Eller?! Titta på bilderna! Hos praktfjärilarna är frambenen tillbakabildade och hålls hopvikta upp mot huvudet, så när fjärilarna kliver omkring på blommorna ser det ut som om de bara har fyra ben. (De "uppdragna" frambenen syns tydligast på svartvita bilden näst längst ner.)
 
En del praktfjärilar som t.ex. sorgmantel, nässelfjäril, påfågelöga och vinbärsfuks, övervintrar som fullbildade fjärilar, andra som ägg och en del av de praktfjärilar som under sommaren förekommer i Sverige kommer inflygande söderifrån.
 
 
 
 

mer om...
PRAKTFJÄRiLAR
Nymphalidae:
 
 -> sorgmantel
 -> Nymphalis antiopa
 -> påfågelöga
 -> Inachis io
 -> nässelfjäril
 -> Agalis urticae
 -> vinbärsfuks
 -> Polygonia c-album
 -> tistelfjäril
 -> Vanessa cardui
  amiral
  Vanessa atalanta
  pärlemorfjärilar
  Heliconiinae
   myrpärlemorfjäril
   Boloria aquilonaris
   brunfläckig pärlemorfjäril
   Boloria selene
   silverstreckad pärlemorfjäril
   Argynnis pahpia
  skogsnätfjäril
  Melitaea athalia
  ängsnätfjäril
  Melitaea cinxia
  luktgräsfjäril
  Aphantopus hyperantus
  skogsgräsfjäril
  Erebia ligea

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:PRAKTFJÄRiLAR 
Nymphalidae

 

 
 
...mer om fjärilar:
FLER FJÄRiLAR PÅ entomologi.se
 
DAGFJÄRiLAR
  sorgmantel
  Nymphalis antiopa
  påfågelöga
  Inachis io
  nässelfjäril
  Aglais urticae
  tistelfjäril
  Vanessa cardui
  amiral
  Vanessa atalanta
  skogsnätfjäril
  Melitaea athalia
  ängsnätfjäril
  Melitaea cinxia
  pärlemorfjärilar
  Heliconiinae
     silverstreckad pärlemorfjäril
     Argynnis paphia
     brunfläckig pärlemorfjäril
     Boloria selene
     myrpärlemorfjäril
     Boloria aquilonaris
  blåvingar
  Polyommatini
     silverblåvinge
     Polyommatus amandus
     puktörneblåvinge
     Polyommatus icarus
     hedblåvinge
     Plebeius idas
     violett blåvinge
     Plebeius optilete
  vitfjärilar
  Pieridae
     citronfjäril
     Gonepteryx rhamni
     svavelgul höfjäril
     Colias palaeno
     aurorafjäril
     Anthocharis cardamines
     rapsfjäril
     Pieris napi
 -> mindre guldvinge
 -> Lycaena phlaeas
 -> björnbärssnabbvinge
 -> Callophrys rubi
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]