BiLDER LADDAS...


Rödfransad björnspinnare - Diacrisia sannio - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Rödfransad björnspinnare - Diacrisia sannio
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

kontrast textstorlek
 
Rödfransad björnspinnare
Diacrisia sannio
Vingspann 35-50 millimeter
 
Alla så kallade nattfjärilar är inte grå- eller brunmurriga och långt ifrån alla har nattliga vanor. På bilderna ses en rödhårig, rastlös hanne - en sekund på varje ljungkvist ungefär - av den allmänna arten rödfransad björnspinnare. Honan ser annorlunda ut med mycket rödare färg och mörkare bakvingar. Rödfransad björnspinnare finns i hela landet och är en av de cirka 40 arter i familjen Arctiidae som påträffats i Sverige.
Som alla fjärilar genomgår rödfransad björnspinnare en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
ANDRA BJÖRNSPiNNARE
 
björnspinnare
Arctia caja
karminspinnare
Tyria jacobaeae
större borstspinnare
Setina irrorella
mindre borstspinnare
Setina roscida
vit borstspinnare
Cybosia mesomella
 
FLER "NATTFJÄRiLAR":
 
barrskogskäkfjäril
praktpurpurmal
liten rotfjäril
vit borstspinnare
mätare
mott
fjädermott
allmänt bandfly
 
fler fjärilar i menyn till vänster
iNSEKTSORDNiNG:fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   björnspinnare
   Arctiidae
UNDERFAMiLJ:      
      Arctiinae
ART:         rödfransad borstspinnare
         Diacrisia sannio

 
 
 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
kort introduktion till ordningen fjärilar
fjärilsfamiljer i Sverige
citronfjäril
nässelfjäril
sorgmantel
påfågelöga
 

 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se