Rödfransad björnspinnare - Diacrisia sannio

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Rödfransad björnspinnare
Diacrisia sannio
Vingspann 35-50 millimeter
 
Alla så kallade nattfjärilar är inte grå- eller brunmurriga och långt ifrån alla har nattliga vanor. På bilderna ses en rödhårig, rastlös hanne - en sekund på varje ljungkvist ungefär - av den allmänna arten rödfransad björnspinnare. Honan ser annorlunda ut med mycket rödare färg och mörkare bakvingar. Rödfransad björnspinnare finns i hela landet och är en av de cirka 40 arter i familjen Arctiidae som påträffats i Sverige.
Som alla fjärilar genomgår rödfransad björnspinnare en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
ANDRA BJÖRNSPiNNARE
 
björnspinnare
Arctia caja
karminspinnare
Tyria jacobaeae
större borstspinnare
Setina irrorella
mindre borstspinnare
Setina roscida
vit borstspinnare
Cybosia mesomella
 
FLER "NATTFJÄRiLAR":
 
barrskogskäkfjäril
praktpurpurmal
liten rotfjäril
vit borstspinnare
mätare
mott
fjädermott
allmänt bandfly
 
fler fjärilar i menyn till vänster
iNSEKTSORDNiNG:fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   björnspinnare
   Arctiidae
UNDERFAMiLJ:      
      Arctiinae
ART:         rödfransad borstspinnare
         Diacrisia sannio

 
 
 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
kort introduktion till ordningen fjärilar
fjärilsfamiljer i Sverige
citronfjäril
nässelfjäril
sorgmantel
påfågelöga