Rostbrun bredvecklare - Epagoge grotiana

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Rostbrun bredvecklare
Epagoge grotiana
- en av de cirka 420 arter i familjen vecklare - Tortricidae - som påträffats i Sverige.
Vecklarna har fått sitt namn efter larvernas beteende. De flesta vecklarlarver fixar sig ett litet krypin genom att veckla - rulla ihop, spinna samman etc - blad och annat med hjälp av spinntrådar.
Rostbrun bredvecklare är ungefär 15 mm mellan vingspetsarna.
 
Som alla fjärilar genomgår rostbrun bredvecklare en fullständig förvandling; den har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Larverna lever av diverse växter.
 
Några andra vecklare - Tortricidae:
 
  -> tistelblomvecklare
  -> prickig blåbärsvårvecklare
 
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Vecklare 
   Tortricidae
ART:         Rostbrun bredvecklare
         Epagoge grotiana

 
 
 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga