Skogsgräsfjäril Erebia ligea

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
Skogsgräsfjäril
Erebia ligea
Vingspann ca 40-50 mm
 
Skogsgräsfjärilen flyger under högsommaren i fjällbjörkskog och i skogsmark över hela landet utom Gotland. Skogsgräsfjärilen är allmänt förekommande åtminstone vartannat år.
 
I Sverige finns det åtminstone fyra arter i släktet Erebia och de är mycket lika varandra. Skogsgräsfjärilen känns igen på det vita bandet på bakvingarnas undersida. Det vita bandets längd och antalet svarta fläckar i det orange bandet kan variera en del.
 
Som andra fjärilar genomgår skogsgräsfjärilen en fullständig förvandling; den har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Larven tar normalt två år på sig för att växa klart och lever av gräs.
 

ANDRA GRÄSFJÄRiLAR:
  -> luktgräsfjäril
  -> Aphantopus hyperantus
  -> sandgräsfjäril
   kvickgräsfjäril
   kamgräsfjäril
   pärlgräsfjäril
 
 
 
KORT om VAR skogsgräsfjäril HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   PRAKTFJÄRiLAR 
      Nymphalidae
UNDERFAMiLJ:      GRÄSFJÄRiLAR 
         Satyrinae
ART:         SKOGSGRÄSFJÄRiL
            Erebia ligea
Ibland räknas gräsfjärilarna som en egen familj och kallas då Satyridae.