Spetsstreckat tofsfly - Herminia grisealis

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
 
 
 
Andra "nattfjärilar":
 
  -> häggspinnmal Yponomeuta evonymella
  -> alhängemal Argyresthia goedartella
  -> barrskogskäkmal Micropterix aureatella
  -> liten rotfjäril Hepialus hecta
  -> mätare Geometridae
    -> liten fläckmätare Lomaspilis marginata
    -> blåbärsparkmätare Eulithis populata
    -> snövit streckmätare Cabera pusaria
  -> ockragul sikelvinge Drepana falcataria
  -> vit borstspinnare Cybosia mesomella
  -> rödfransad björnspinnare Diacrisia sanno
  -> allmänt bandfly Noctua pronuba
  -> mindre båtfly Pseudoips prasinana
  -> gräshakmal Glyphipterix simpliciella
  -> praktpurpurmal Eriocrania sparrmannella
  -> bågpraktmal Metalampra cinnamomea
  -> fjällbastardsvärmare Zygaena exulans
  -> fjädermott Pterophoridae
  -> mångflikmott Alucitidae
  -> allmän poppelglasvinge Sesia apiformis
  -> rostbrun bredvecklare Epagoge grotiana
 
fler fjärilar hittas i menyn till vänster
Spetsstreckat tofsfly
Herminia grisealis
Vingspann ca 25 millimeter
 
Spetsstreckat tofsfly är lik gulgrått tofsfly men hos det spetsstreckade går den tjocka bågböjda linjen ut i vingspetsarna.
 
Spetsstreckat tofsfly förekommer från Skåne till Hälsingland.
 
Larverna lever på torra löv.
 

Några andra nattflyn - Noctuidae:
 
  -> mindre båtspinnare
  -> stort buskfly
  -> syreaftonfly
  -> allmänt bandfly
KORT om VAR spetsstreckat tofsfly HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Nattflyn 
   Noctuidae
UNDERFAMiLJ:      Sprötflyn 
      Herminiinae
ART:         Spetsstreckat tofsfly
         Herminia grisealis
En del vill upphöja Herminiinae till familj (Herminiidae) istället för att placera dem som underfamilj bland nattflyna.

 
Norska: lite viftefly
 
 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> blåvingar