BiLDER LADDAS...


Stort buskfly Amphipyra pyramidea - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Stort buskfly - Amphipyra pyramidea
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
Andra "nattfjärilar":
 
  -> häggspinnmal Yponomeuta evonymella
  -> barrskogskäkmal Micropterix aureatella
  -> liten rotfjäril Hepialus hecta
  -> mätare Geometridae
    -> liten fläckmätare Lomaspilis marginata
    -> blåbärsparkmätare Eulithis populata
    -> snövit streckmätare Cabera pusaria
  -> ockragul sikelvinge Drepana falcataria
  -> vit borstspinnare Cybosia mesomella
  -> rödfransad björnspinnare Diacrisia sanno
  -> allmänt bandfly Noctua pronuba
  -> mindre båtfly Pseudoips prasinana
  -> gräshakmal Glyphipterix simpliciella
  -> praktpurpurmal Eriocrania sparrmannella
  -> bågpraktmal Metalampra cinnamomea
  -> fjällbastardsvärmare Zygaena exulans
  -> fjädermott Pterophoridae
  -> mångflikmott Alucitidae
  -> allmän poppelglasvinge Sesia apiformis
  -> rostbrun bredvecklare Epagoge grotiana
 
fler fjärilar hittas i menyn till vänster
 
kontrast textstorlek
 
Stort buskfly
Amphipyra pyramidea
Vingspann ca 45-50 millimeter
  -> larv
 
Många nattfjärilar hör till de insekter som dras till ljus och det var väl förmodligen någon tänd lampa som fick det här buskflyet att flyga in och sätta sig på väggen. Buskflysläktets vetenskapliga namn - Amphipyra - kommer för övrigt från grekiskans amphi, som betyder "på båda sidorna" eller "runt om", och pyr, som betyder "eld".
 
Stort buskfly har en dubbelgångare - upptäcktes det 1949 - i arten afrikabuskfly (Amphipyra berbera). Båda har framvingar mönstrade i svart och brunt, en ljus ring på varje vinge och ljusa taggiga tvärband från vingframkant till vingbakkant. Bakvingarnas ovansida är orangeaktig och benen tvärrandiga. Båda arterna håller sina välutvecklade labialpalper (bild) uppåtriktade framför huvudet.
 
Om man får se de här fjärilarna framifrån och/eller från undersidan ska man kunna artbestämma dem genom att titta på följande detaljer:
  • palpernas undersida, dvs den sida man ser om man tittar på ett stort buskfly rakt framifrån, är normalt ljus hos stort buskfly; hos afrikabuskfly är bara yttersta toppen av palperna ljus.
  • bakkroppens kanter är svartvita hos stort buskfly
  • bakvingens huvudsakligen ljusa undersida har en ganska markerad mörkare kant längs ytterkanten hos stort buskfly
Båda arterna förekommer allmänt från Skåne till Gästrikland.
 
Som andra fjärilar genomgår buskflyn en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Larverna lever på diverse träd och buskar. När de vuxit klart och ömsat hud några gånger förpuppas de på marken.
 
FLER NATTFLYN:
 
  -> Allmänt bandfly Noctua pronuba
 
KORT om VAR stort buskfly HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Nattflyn 
   Noctuidae
UNDERFAMiLJ:      Buskflyn 
      Amphipyrinae
ART:         Stort buskfly
         Amphipyra pyramidea

 
Norska: rødt pyramidefly
 
 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se