Svavelgul höfjäril - Colias palaeno
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
Svavelgul höfjäril
Colias palaeno
Vingspann ca 45-54 millimeter
 
Ingen av de 5-6 höfjärilar som påträffats i Sverige är särskilt vanligt förekommande och några av dem är bara sommargäster, men svavelgul höfjäril hör till de bofasta, har påträffats i hela landet och är ganska allmän på myrmark norröver. (Längst i norr finns en mindre, liknande art.)
 
På ovansidorna är de rödkantade vingarna övervägande blekt gröna/gula - nästan vita - och försedda med ett brett mörkt band i ytterkanten. På bakvingarnas undersidor finns en vit mittfläck och på framvingarnas en mindre mörk fläck.
 
Precis som andra fjärilar genomgår höfjärilar en fullständig förvandling; de har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Under larvtiden lever svavelgul höfjäril på odon (och blåbär?). Larven övervintrar, förpuppas på våren och den fullbildade fjärilen flyger sedan under sommaren fram till början av augusti.
 

NÅGRA ANDRA ViTFJÄRiLAR
Pieridae:
 
  -> citronfjäril
  -> Gonepteryx rhamni
    -> citronfjäril - ägg
    -> citronfjäril - larv
    -> citronfjäril - puppa
  -> aurorafjäril
  -> Anthocharis cardamines
   kålfjäril
   Pieris brassicae
  -> rapsfjäril
  -> Pieris napi
KORT om VAR svavelgul höfjäril HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Vitfjärilar 
   Pieridae
UNDERFAMiLJ:      Höfjärilar 
      Coliadinae
ART:         Svavelgul höfjäril
         Colias palaeno

 
 
 
...mer om fjärilar:
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer och fjärilsarter i Sverige
  -> några vanliga fjärilar
 
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> vinbärsfuks
  -> tistelfjäril
  -> luktgräsfjäril
  -> skogsgräsfjäril
  -> pärlemorfjärilar
    -> silverstreckad pärlemorfjäril
  -> blåvingar
 
fler fjärilar hittas i menyn till vänster