Syreaftonfly - Acronicta rumicis

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
Syreaftonfly
Acronicta rumicis
Vingspann ca 35-40 millimeter
 
Det finns ett antal liknande fjärilar men syreaftonflyet är oftast försett med en böjd vit fläck på vingarnas bakkant (eller ungefär mitt på "mittlinjen" där vingarna möts i vilande ställning). De runda ringarna ungefär mitt på vingarna och de njurformade fläckarna en liten bit längre ut mot vingspetsen (otydliga på den här) finns på många andra nattflyn, bland annat allmänt bandfly.
 
Syreaftonflyn förekommer allmänt i större delen av landet och dagtid kan man se dem sitta och vila på någon stam eller, som här, kraftledningsstolpe. Artepitetet rumicis syftar på samma sak som "syre" i det svenska namnet, nämligen växterna i släktet Rumex. Men som larver lever syreaftonflyn inte bara på syror utan även på många andra växter. Larven på bilderna satt på pors.
Några andra nattflyn - Noctuidae:
 
  -> mindre båtspinnare
  -> stort buskfly
  -> spetsstreckat tofsfly
  -> allmänt bandfly

 
KORT om VAR SYREAFTONFLYET HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Nattflyn 
   Noctuidae
UNDERFAMiLJ:      Aftonflyn 
      Acronictinae
ART:         Syreaftonfly
         Acronicta rumicis

 
 
 
...mer om fjärilar:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga