Vinbärsfuks Polygonia c-album

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se


Vinbärsfuks
Polygonia c-album
vingspann ca 5 cm
 

 
Vinbärsfuks förekommer i hela Sverige.
 
Vinbärsfuks har en ljus C-formad teckning på bakvingarnas undersidor.
 
Som larv lever vinbärsfuks av diverse växter som t.ex. nässlor, hassel och vinbär.
 
Vinbärsfuks hör till de fjärilar som övervintrar som fullbildade. Vinbärsfuksarna på bilderna fotograferades i nordvästra Värmland i mitten av april. Nästa generation flyger från juli och framåt tills de drar sig tillbaka för övervintring.
 

mer om...
PRAKTFJÄRiLAR
Nymphalidae
 
 -> sorgmantel
 -> Nymphalis antiopa
 -> påfågelöga
 -> Inachis io
 -> nässelfjäril
 -> Agalis urticae
 -> nässelfjäril/larver
 -> vinbärsfuks
 -> Polygonia c-album
 -> tistelfjäril
 -> Vanessa cardui
  amiral
  Vanessa atalanta
  pärlemorfjärilar
  Heliconiinae
   myrpärlemorfjäril
   Boloria aquilonaris
   brunfläckig pärlemorfjäril
   Boloria selene
   silverstreckad pärlemorfjäril
   Argynnis pahpia
  skogsnätfjäril
  Melitaea athalia
  ängsnätfjäril
  Melitaea cinxia
  luktgräsfjäril
  Aphantopus hyperantus
  skogsgräsfjäril
  Erebia ligea

 
fler...
mer eller mindre
helt eller delvis
ORANGE FJÄRiLAR
 
nässelfjäril
tistelfjäril
skogsnätfjäril
pärlemorfjärilar
   myrpärlemorfjäril
   brunfläckig pärlemorfjäril
   silverstreckad pärlemorfjäril
mindre guldvinge
ängssmygare
aurorafjäril

 
fler...
FJÄRiLAR SOM ÖVERViNTRAR SOM FULLBiLDADE:
citronfjäril
Goneptryx rhamni
sorgmantel
Nymphalis antiopa
påfågelöga
Inachis io
nässelfjäril
Agalis urticae

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG FJÄRiLAR Lepidoptera
FAMiLJ       PRAKTFJÄRiLAR    Nymphalidae
ART           ViNBÄRSFUKS        Polygonia c-album

 


FLER FJÄRiLAR
-> några vanliga fjärilar
 
Grönsnabbvinge/Björnbärssnabbvinge
Callophrys rubi
Aurorafjäril
Anthocharis cardamines
ängssmygare
Ochlodes venatus
citronfjäril
Goneptryx rhamni
Liten rotfjäril
Hepialis hecta
Mätare
Geometridae
Liten fläckmätare
Lomaspilis marginata
Barrskogskäkfjäril
Micropterix aureatella
Mott
Pyralidae
Nässelfjäril
Aglais urticae
Påfågelöga
Inachis io
Sorgmantel
Nymphalis antiopa
 
Testa om du känner igen några vanliga fjärilar?
 
vilken fjäril?
 
[fler fjärilar hittar du i menyn i ramen till vänster]