Vitfjärilar Pieridae

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Vitfjärilar
Pieridae
15 arter i Sverige
 
Vitfjärilarna har vingar som är övervägande vita eller blekt gula eller gröna. Flera arter har svarta vingspetsar och små svarta fläckar på vingarna. Färgstarkast bland vitfjärilar är aurorafjärilen där hannen ståtar med breda orange fält på framvingarna.
 
De minsta bland de vitfjärilar som påträffats i Sverige har ett vingspann om sisådär 35 millimeter. Störst är hagtornsfjärilen med ett vingspann på drygt 65 millimeter.
 
Till vitvingar som man ofta ser hör citronfjäril (som vårvaknar först av alla fjärilar) rapsfjäril och kålfjäril.
 
Vitfjärilarnas puppor är av en typ som kallas gördelpuppor. När larven vuxit klart fäster den bakändan vid, till exempel, en brakvedskvist och spinner en tråd runt sig ungefär mitt på kroppen. →Citronfjärilens puppa ser ut så här.
 
 
 
 

mer om vitfjärilar - Pieridae:
 
  -> citronfjäril
  -> Gonepteryx rhamni
    -> citronfjärilsägg
    -> citronfjärilslarv
    -> citronfjärilspuppa
  -> aurorafjäril
  -> Anthocharis cardamines
  -> svavelgul höfjäril
  -> Colias palaeno
   kålfjäril
   Pieris brassicae
  -> rapsfjäril
  -> Pieris napi
 
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:ViTFJÄRiLAR 
Pieridae
ARTER i Sverige: Skogsvitvinge Leptidea sinapis
ängsvitvinge Leptidea reali
Aurorafjäril Anthocharis cardamines
Hagtornsfjäril
Aporia crataegi
Kålfjäril
Pieris brassicae
Rovfjäril
Pieris rapae
Rapsfjäril
Pieris napi
Grönfläckig vitfjäril
(Grönfläckig kålfjäril)

Pontia daplidice
Fjällhöfjäril
(Gröngul höfjäril)

Colias tyche werdandi
Svavelgul höfjäril
Colias palaeno
Rödgul höfjäril - tillf
Colias croceus
Högnordisk höfjäril
Colias hecla
Ljusgul höfjäril
Colias hyale
Citronfjäril Gonepteryx rhamni

 

 
 
...mer om fjärilar:
FLER FJÄRiLAR PÅ entomologi.se
  -> några vanliga fjärilar
 
DAGFJÄRiLAR
PRAKTFJÄRiLAR
Nymphalidae
 
  sorgmantel
  Nymphalis antiopa
  påfågelöga
  Inachis io
  nässelfjäril
  Aglais urticae
  -> vinbärsfuks
  -> Polygonia c-album
  tistelfjäril
  Vanessa cardui
  amiral
  Vanessa atalanta
  skogsnätfjäril
  Melitaea athalia
  ängsnätfjäril
  Melitaea cinxia
  pärlemorfjärilar
  Heliconiinae
     silverstreckad pärlemorfjäril
     Argynnis paphia
     brunfläckig pärlemorfjäril
     Boloria selene
     myrpärlemorfjäril
     Boloria aquilonaris
 
JUVELViNGAR
Lycaenidae
  blåvingar
  Polyommatini
     silverblåvinge
     Polyommatus amandus
     puktörneblåvinge
     Polyommatus icarus
     hedblåvinge
     Plebeius idas
     violett blåvinge
     Plebeius optilete
 -> liten guldvinge
 -> Lycaena phlaeas
 -> grönsnabbvinge
 -> (björnbärssnabbvinge)
 -> Callophrys rubi
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]