Vitgrön lundmätare - Jodis lactearia

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
 
Vitgrön lundmätare
Jodis lactearia
Vingspann ca 22-24 mm
 
Vitgrön lundmätare hör till de mätare som från början har grönfärgade vingar som bleks och blir allt vitare med tiden.
 
Som larv lever vitgrön lundmätare på diverse lövträd som björk och al.
 
I Sverige flyger vitgrön lundmätare normalt från maj/juni. Den förekommer upp till Gästrikland och i Ångermanland och Västerbotten.
 
I samma släkte:
blåbärslundmätare

 

ANDRA MÄTARE:
mätare
   -> dagfjärilsmätare
   -> dagfjärilsmätare - larv
   -> blekgrön halvmätare
    blåbärslundmätare
    blåbärsparkmätare
    liten fläckmätare
   -> svartribbad vitvingemätare
   -> rutig buskmätare
    dubbelvågig lavmätare
    snövit streckmätare
    gulvingad fältmätare
    sörjande fältmätare
   -> grön fältmätare
    tvåbandad atlasmätare
    allmän ängsmätare
    syremätare
    allmän månmätare
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
 
 
mer om... fjärilar:
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> några vanliga fjärilar
 
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> påfågelöga
  -> sorgmantel
  -> häggspinnmal
 
fler fjärilar hittas i menyn till vänster
 
KORT om VAR vitgrön lundmärtare HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
Lepidoptera
FAMiLJ:   MÄTARE 
      Geometridae
UNDERFAMiLJ:       
         Geometrinae
ART:         ViTGRÖN LUNDMÄTARE
            Jodis lactearia