BiLDER LADDAS...


Vitgrön lundmätare -Jodis lactearia - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
Vitgrön lundmätare - Jodis lactearia
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
 
kontrast textstorlek
 
Vitgrön lundmätare
Jodis lactearia
Vingspann ca 22-24 mm
 
Vitgrön lundmätare hör till de mätare som från början har grönfärgade vingar som bleks och blir allt vitare med tiden.
 
Som larv lever vitgrön lundmätare på diverse lövträd som björk och al.
 
I Sverige flyger vitgrön lundmätare normalt från maj/juni. Den förekommer upp till Gästrikland och i Ångermanland och Västerbotten.
 
I samma släkte:
blåbärslundmätare

 

ANDRA MÄTARE:
mätare
   -> dagfjärilsmätare
   -> dagfjärilsmätare - larv
   -> blekgrön halvmätare
    blåbärslundmätare
    blåbärsparkmätare
    liten fläckmätare
   -> svartribbad vitvingemätare
   -> rutig buskmätare
    dubbelvågig lavmätare
    snövit streckmätare
    gulvingad fältmätare
    sörjande fältmätare
   -> grön fältmätare
    tvåbandad atlasmätare
    allmän ängsmätare
    syremätare
    allmän månmätare
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
 
 
mer om... fjärilar:
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> några vanliga fjärilar
 
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> påfågelöga
  -> sorgmantel
  -> häggspinnmal
 
fler fjärilar hittas i menyn till vänster
 
KORT om VAR vitgrön lundmärtare HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
Lepidoptera
FAMiLJ:   MÄTARE 
      Geometridae
UNDERFAMiLJ:      MÄTARE 
         Geometrinae
ART:         ViTGRÖN LUNDMÄTARE
            Jodis lactearia

 
 
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se