copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 

ODONATA
Anisoptera
egentliga trollsländor
(mycket mer om trollsländor finns under rubriken TROLLSLÄNDOR i menyn till vänster)
 
DET VETENSKAPLiGA
NAMNET:


ODONATA kommer från grekiskan:
 
odous = tand
 
och syftar på att trollsländorna har bitande mundelar.
 
ANiSOPTERA kommer från grekiskans
 
an-isos = o-lik
ptera = vingar
 
ViNGAR:

Till skillnad från jungfru- och flicksländor så håller de egentliga trollsländorna sina vingar utfällda även när de inte flyger.
Fram- och bakvingarna hos de egentliga trollsländorna ser inte ser likadana ut.
På bilden högersidans vingar (med den bredare bakvingen nederst i bild) hos en Fyrfläckad trollslända - Libellula quadrimaculata.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
STADiER: HEMiMETABOL UTVECKLiNG
 
'ämi (hämi) = halv
metabolä = förvandling
 
ägg -> larv -> imago
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.secopyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Trollsländorna på bilderna ovan är exemplar av den mycket vanliga trollsländan fyrfläckad trollslända - Libellula quadrimaculata. På bilden till vänster fotograferad under kläckningen från larv till fullbildad trollslända.
VAR HiTTAR MAN DEM: Trollsländelarverna lever i vatten. Direkt efter kläckningen flyger de egentliga trollsländorna bort från vattnet för att återvända först när de är könsmogna. Under denna "uppväxt" som kan vara upp till ett par veckor kan man hitta dem lite överallt: över fält och ängar, i skog mm.
 
> mosaiktrollsländelarver
 
Om
LARVER & METAMORFOS:
Efter ett eller flera års (antal år varierar mellan arterna men beror också på faktorer som t ex temperatur och näringstillgång) liv i vattnet kryper larven upp på land, letar upp en lämplig pinne - vass, pors t ex - klättrar upp på den och klamrar sig fast för att kläckas. På bilderna här nedanför håller en fyrfläckad trollslända - Libellula quadrimaculata - på att ta sig ur sitt larvskal. Här hänger den och väntar på att den nya huden ska stelna till innan den gör en "sit-up", greppar tag om larvskalet och kryper ut.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Väl ute börjar sländan "pumpa upp" sina vingar. Hur lång tid kläckningen tar beror på art men även på bl a temperatur: en slända som sitter i solen, till exempel, blir flygfärdig mycket snabbare än en som sitter i skuggan.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
 
 
Ett larvskal av mosaiktrollslända. Hålet där sländan krupit ut och längst ner till vänster vingsäckarna.
De vita "trådarna" är trakéer (andningsrör).
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Bildvisning: från larv till imago
 
LiVSLÄNGD: Den fullbildade trollsländan kan bli upp till ett par, tre månader gammal. Innan dess har den levt som larv i vatten under minst ett, men oftast flera, år. Antal år varierar mellan olika arter men beror också på faktorer som t ex temperatur och näringstillgång.
 
MATVANOR: Trollsländorna är rovdjur! Som fullbildade fångar de sina byten (flugor, myggor t.ex.) i flykten och som larver äter de bl.a. maskar, larver (av bl.a. dagsländor och nattsländor) och ett och annat grodyngel.
 
Det kan vara ganska underhållande (fast det gäller att hänga med: allt sker blixtsnabbt!) att studera jakten, hemförandet av bytet och själva måltiden hos till exempel den svarta ängstrollsländan - Sympetrum danae som gärna delar ens matsäcksbord.
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
BiLDERNA HÖGST UPP PÅ SiDAN: Detalj av vingar av,
till vänster
fyrfläckad trollslända - Libellula quadrimaculata,
och uppifrån och ner,
bakvinge av guldtrollslända - Cordulia aenea,
bakvinge av fyrfläckad trollslända - Libellula quadrimaculata
och vingar hos en nykläckt myrtrollsländan Leucorrhinia dubia.
Den flygande trollsländan är en svart ängstrollsländehanne - Sympetrum danae.
 
 
MER:
trollsländearter i Sverige
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
bred trollslända
Libellula depressa
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhina rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
myrtrollslända - hanne
Leucorrhinia dubia
myrtrollslända - hona
Leucorrhinia dubia
mosaiktrollsländor
Aeshnidae
mosaiktrollsländelarver
starrmosaikslända - hona
Aeshna juncea
starrmosaikslända - hanne
Aeshna juncea
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
brun mosaikslända
Aeshna grandis
bildspel: kläckning av trollslända
trollsländevingar
 
Allmänt om insekter - text
Hemimetabol utveckling
Morfologi
 
LiTTERATURTiPS: Artbeskrivningar & nyckel till såväl larver som vuxna sländor:
  • Sahlén, Göran: Sveriges trollsländor, Fältbiologerna, 1985
Artbeskrivningar, nyckel till vuxna & bilder på samtliga arter:
  • Sandhall, Åke: Trollsländor i Europa, Interpublishing, 2000