Blå jungfruslända - Calopteryx virgo

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Blå jungfruslända
Calopteryx virgo
hanne
 
Hannen har helt blå vingar till skillnad från den andra "svenska" jungfrusländan - den blåbandade - som har ett brett blått band över vingarna. Honornas vingar är brunaktiga.
 
Blå jungfruslända trivs vid rinnande vatten och förekommer allmänt i nästan hela landet utom fjällen.
 
Mer om flicksländor och jungfrusländor:
  -> flicksländor/introduktion
  -> flicksländor/familjer och arter

 
 
 
 
 
 
 
 

Några andra trollsländor - Odonata:
 
  -> allmän smaragdflickslända
  -> Lestes sponsa
  -> rödflickslända
  -> Pyrrhosoma nymphula
  -> sjöflickslända
  -> Enallagma cyathigerum
  -> fyrfläckad trollslända
  -> Libellula quadrimaculata
  -> bred trollslända
  -> Libellula depressa
  -> blodröd ängstrollslända
  -> Sympetrum sanguineum
  -> svart ängstrollslända
  -> Sympetrum danae
mosaiktrollsländor
Aeshnidae
brun mosaikslända
Aeshna grandis
starrmosaikslända - hanne
Aeshna juncea
starrmosaikslända - hona
Aeshna juncea
gungflymosaikslända
Aeshna subarctica
fjällmosaikslända
Aeshna caerulea
mosaiktrollsländelarver
 
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster)
KORT om VAR blå jungfruslända HÖR HEMMA
ORDNiNG:Trollsländor
ODONATA
UNDERORDNiNG:   Jungfru- och flicksländor
   ZYGOPTERA
FAMiLJ:      Jungfrusländor 
      Calopterygidae
ART:         Blå jungfruslända
         Calopteryx virgo

 
  OM JUNGFRU- och FLiCKSLÄNDOR
    --> blå jungfruslända
    --> Calopteryx virgo
    --> allmän smaragdflickslända
    --> Lestes sponsa
    --> röd flickslända
    --> Pyrrhosoma nymphula
    --> sjöflickslända
    --> Enallagma cyathigerum
    --> t-flickslända - hanne
    --> Coenagrion hastulatum
    --> t-flickslända - hona
    --> Coenagrion hastulatum
    --> mörk u-flickslända - hanne
    --> Coenagrion pulchellum
    --> mörk u-flickslända - hona
    --> Coenagrion pulchellum
    --> flicksländor i parning
 
egentliga trollsländor
Anisoptera
svart ängstrollslända
Sympetrum danae
blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
bred trollslända
Libellula depressa
nordisk kärrtrollslända
Leucorrhina rubicunda
pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons
myrtrollslända - hanne
Leucorrhinia dubia
myrtrollslända - hona
Leucorrhinia dubia
brun mosaikslända
Aeshna grandis
bildspel: från larv till fullbildad trollslända
trollsländevingar