BiLDER LADDAS...

Trollsländor i ord och bild.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
introduktion
familjer i Sverige
från larv till vuxen
vingar
arter
Fyrfläckad trollslända
Blodröd ängstrollslända
Svart ängstrollslända
Bred trollslända
stor sjötrollslända
Mosaiktrollsländor
Brun trollslända
Fjällmosaikslända
Starrmosaikslända
Starrmosaikslända - hona
Gungflymosaikslända
Mosaiktrollsländor - larver
introduktion
familjer i Sverige
parningshjärtat
arter
Blå jungfruslända
Allmän smaragdflickslända
Röd flickslända
Sjöflickslända
Mörk u-flickslända - hona
Mörk u-flickslända - hanne
T-flickslända - hona
T-flickslända - hanne
 
mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster

 
BiLDERNA:
Till vänster en ung mosaiktrollsländehona av arten Aeshna cyanea (Blågrön mosaikslända) och till höger en flicksländehanne av arten Enallagma cyathigerum (Sjöflickslända).
 
 
Den här sidan gjordes av
 

 
I Ljungström
 
ilj@flowsim.se
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se