BiLDER LADDAS...


Ljungvårtbitare Metrioptera brachyptera - larver - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 
kontrast textstorlek
 

Ljungvårtbitare
Metrioptera brachyptera
larver
ljungvårtbitare - hona
 
Vårtbitarlarverna på bilderna är ungefär en halv centimeter från panna till bakkroppsspets. Inga vingar anas än och larverna är bruna istället för gröna på ovansidan. Som fullvuxna blir ljungvårtbitare 12-16 mm långa.
 
Ljungvårtbitare - Metrioptera brachyptera - förekommer i större delen av landet och kan ses bl.a. på ljunghedar, i kärr och på mossar.
 

 

 
 
 

mer om...
HOPPRÄTViNGAR
Orthoptera
 
introduktion
vårtbitare
Tettigoniidae
   ljungvårtbitare
   Metrioptera brachyptera
gräshoppor
   gräshoppa/ morfologi
   strandängsgräshoppa
   Chorthippus albomarginatus
   punkttorngräshoppa
   Tetrix bipunctata
   skogsgräshoppa
   Podisma pedestris
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster: klicka på HOPPRÄTViNGAR]

 
ORDNiNG HOPPRÄTViNGAR Orthoptera
UNDERORDNiNG LÅNGHORNSRÄTViNGAR Ensifera
FAMiLJ   VÅRTBiTARETettigoniidae
ART   LJUNGVÅRTBiTAREMetrioptera brachyptera

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström,
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se