BiLDER LADDAS...


Kryssbäcksländor - Nemouridae - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Kryssbäcksländor - Nemouridae
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
kontrast textstorlek
 
Kryssbäcksländor
Nemouridae
12 kända arter i Sverige
 

Ungefär centimeterlånga kryssbäcksländor fotograferade i närheten av de små skogsbäckar där de levt som larver.
 
Kryssbäcksländor är en av de sju familjer bäcksländor som finns representerade i Sverige. Kombinationen av ett kryss på framvingarna och fötter där den mellersta av de tre lederna är mycket kortare än de andra två ska duga för att känna igen kryssbäcksländorna som annars är ganska lika vingbandbäcksländor.


Bäcksländor genomgår en ofullständig förvandling; de har en hemimetabol utveckling med stadierna ägg, larv och imago. Larverna lever i rinnande vatten.
 
fler bäcksländor
 
  -> Vingbandbäcksländor
 
iNSEKTSORDNiNG:Bäcksländor
PLECOPTERA
FAMiLJ:   Kryssbäcksländor 
   Nemouridae

 
 
 
...mer om bäcksländor:
(mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster)
 
  -> kort introduktion till ordningen bäcksländor
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se