BiLDER LADDAS...


Mörkribbad fransvingeslända Valenzuela flavidus - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 
kontrast textstorlek
 

Mörkribbad fransvingeslända
Valenzuela flavidus
ca 3 mm
 

 
 
 

...mer om STÖVSLÄNDOR
 
introduktion
flaggstövslända
bandvingad storstövslända
fläckig sorgstövslända

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG STÖVSLÄNDOR Psocoptera
FAMiLJ       FRANSViNGESTÖVSLÄNDOR    Caeciliusidae
ART          MÖRKRIBBAD FRANSViNGESLÄNDA      Valenzuela flavidus

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström,
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se