BiLDER LADDAS...


Bi eller fluga? Fluga eller bi?! - foto och text.
Om bin som ser ut som flugor eller flugor som ser ut som bin.

Bi eller fluga?


denna bild copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se denna bild copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
 
 
 
kontrast textstorlek
 

Bi eller fluga?


 
Bland flugorna finns flera arter som (i alla fall lite lätt) liknar steklar; en del är gul- och svartrandiga och liknar getingar, andra är lurviga i svart och gult och liknar humlor och åter andra liknar honungsbin.
 
[Många flugor och steklar liknar f.ö. varandra inte bara till utseendet utan de till och med låter likadant när de flyger.]
 
På bilderna syns alltså en fluga och ett bi, eller... är det ett bi och en fluga...
 
 

mer om...
STEKLAR
Hymenoptera
 
--> getingar
--> humlor
  --> mörk jordhumla
  --> "ljusa jordhumlor"
--> ljunghumla
--> hushumla
--> honungsbi
--> röd tallstekel
--> tallstekel
--> växtsteklar
--> lindbladstekel
 
mer om...
FLUGOR
Diptera
 
--> blomflugor
--> dansflugor
--> snäppflugor
--> stekelflugor
--> spyflugor
--> parasitflugor
--> styngflugor
--> bromsar
  --> blinning
  --> regnbroms
  --> "stora bromsar"
  
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström,

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se