Rovdjur

denna bild copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Rovdjur


 
Insekter som helt eller delvis lever som rovdjur och fångar och äter andra insekter (och sniglar, snäckor, spindlar, småfisk och annat) finns det gott om. Många arter säljs(!) som "skadedjursbekämpare".
 
Här är några av insektsvärldens rovdjur:
 
många nyckelpigor
nätvingar
--> många blomflugor
--> jordlöpare
  --> larvmördare!
--> trollsländor
--> flicksländor
  & jungfrusländor
--> dansflugor
--> snäppflugor
--> flugbaggar
--> halssländor
--> tvestjärtar
--> getingar
--> vårtbitare
  --> ljungvårtbitare
--> näbbskinnbaggar
--> sävsländor
--> skräddare
--> vattenskorpioner
--> vattenbi