BiLDER LADDAS...


Skivrörsnattsländor Molannidae - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 
kontrast textstorlek
 

Skivrörsnattsländor
Molannidae
5 arter i Sverige
 
Nattsländorna i familjen skivrörsnattsländor har sporrar på alla ben, två på vardera framben och fyra på de övriga (244), de har femledade palper, de saknar punktögon (som många andra nattsländor annars har uppe på huvudet mellan fasettögonen) och de har smala, i ytterkanten avrundade, håriga vingar med tydliga ribbor.
I Sverige har man hittat fem arter. Allmännast är Molanna angustata som flyger hela sommaren och förekommer i hela landet.
 
 
 

...mer om NATTSLÄNDOR
 
introduktion
Notidobia ciliaris

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG NATTSLÄNDOR Trichoptera
FAMiLJ       SKiVRÖRSNATTSLÄNDOR    Molannidae
ARTER i SVERiGE             Molanna albicans
      Molanna angustata
      Molanna nigra
      Molanna submarginalis
      Molannodes tinctus

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström,
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se