copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
husmasknattsländor
bäcknattsländor
krumrörsnattsländor
grusrörsnattsländor
kantrörsnattsländor
ryssjenattsländor
stengömmenattsländor
fångstnätnattsländor
tunnelnattsländor
smånattsländor
böjrörsnattsländor
skivrörsnattsländor
sandrörsnattsländor
långhornsnattsländor
broknattsländor
rovnattsländor
stenhusnattsländor
rutnätnattsländor
trattnattsländor
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 

TRiCHOPTERA
Nattsländor
 
De kan vara mönstrade eller enfärgade, men någonstans på skalan ljusbrunt-svart hämtar de allra flesta fullbildade nattsländor sina färger. Som de flesta insekter har nattsländor normalt fyra vingar: två håriga framvingar och två mindre håriga och mer genomskinliga bakvingar. De har långa (ibland väldigt långa) antenner som de håller framåtriktade när de sitter och vilar. Benen är försedda med ett varierande antal sporrar och om man räknar sporrarna på framskenben-mellanskenben-bakskenben kan man komma en bit på väg när det gäller artbestämning. Nattsländor har ofta ganska långa palper som sticker fram på undersidan av huvudet. Förutom de två fasettögonen har en del arter punktögon uppe på huvudet.
 
Nattsländor liknar en del "nattfjärilar", främst malar - de små fjärilarna i familjen käkfjärilar ska t.o.m. av vissa forskare ha ansetts höra till nattsländorna - men till skillnad från en typisk fjäril har nattsländor aldrig någon lång sugsnabel och de har vanligen hår - inte fjäll - på vingarna.
 

DET VETENSKAPLiGA
NAMNET:


TRiCHOPTERA kommer från grekiskans
 
thrix (genitiv trichos) = hår
ptera = vingar
 
och syftar på nattsländornas håriga vingar. (Fjärilarnas vingar, däremot, täcks av små fjäll.)
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Broknattsländor i parning och detalj från honans framvinge. Hannen (till höger) är mindre än honan. Honans kroppslängd är ca 2,5 cm. Under honans ögon skymtar hennes framåtriktade palper.
STADiER: HOLOMETABOL UTVECKLiNG
 
'olos (holos) = hel
metabolä = förvandling
 
===> fullständig förvandling
 
ägg -> larv -> puppa -> imago
 
ÄGG: Nattsländorna lägger sina ägg i vattnet, på växter under vatten eller på strandväxter.
 
LARVER:
"husmaskar"
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Alla nattsländor bygger inte hus i larvstadiet men det är förmodligen för sina personliga boningar nattsländor är mest kända. Larverna bygger hus av det mesta - sand och grus, musselskal och snäckhus och växtdelar - och alla har de sin egen byggstil. De placerar sina "brädor" på längden, på tvären, i spiral eller korsvis..
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Larven på bilden - Phryganea sp - är fotograferad under "kontrollerade förhållanden": på tillfälligt besök i en termoshatt. Dessförinnan var den livligt upptagen med att söka igenom vattenväxterna i det solupplysta vattnet vid strandkanten. De här larverna är rovdjur och tvekar inte att ge sig på byten som är lika stora som de själva. Flicksländelarver och andra småkryp som kommer för nära fångas raskt in med ett smidjebälte. Av den ätande nattsländan ser man sedan inte så mycket mer än benen.
 

 
MATVANOR: Nattsländornas larver är ofta allätare. Somliga betar mest alger, andra lever som rovdjur. En del nattsländelarver spinner nät i vattnet och väntar sedan på fångsten av mikroorganismer som fastnar i nätet. De fullbildade nattsländorna äter sällan något annat än lite nektar.
 
ARTER: Det finns ca 220 nattsländearter i Sverige.
 
FAMiLJER:
19
 • Phryganeidae
  broknattsländor el spiralhusbyggare
  17
   
 • Limnephilidae
  husmasknattsländor
  87
   
 • Brachycentridae
  bäcknattsländor
  3
   
 • Sericostomatidae
  krumrörsnattsländor
  2
  Notidobia ciliaris
   
 • Goeridae
  grusrörsnattsländor
  2
   
 • Lepidostomatidae
  kantrörsnattsländor
  2
   
 • Hydropsychidae
  ryssjenattsländor
  8
   
 • Philopotamidae
  stengömmenattsländor
  4
   
 • Polycentropodidae
  fångstnätnattsländor
  13
   
 • Psychomyidae
  tunnelnattsländor
  5
   
 • Hydroptilidae
  smånattsländor
  30
   
 • Odontoceridae
  böjrörsnattsländor
  1
   
 • Molannidae
  skivrörsnattsländor
  5
   
 • Beraeidae
  sandrörsnattsländor
  4
   
 • Leptoceridae
  långhornsnattsländor
  30
   
 • Rhyacophilidae
  rovnattsländor
  3
   
 • Glossosomatidae
  stenhusnattsländor
  4
   
 • Arctopsychidae
  rutnätnattsländor
  1
   
 • Ecnomidae
  trattnattsländor
  1
   

KÄLLOR MM: Uppgifterna om antal arter kommer från Sveriges Entomologiska förenings hemsida.
 

 
BiLDER:
 1. Nattsländan på bilden högst upp på sidan är en broknattslända (hona) - Phryganea sp.

 

 
--> Allmänt om insekter - text
--> Holometabol utveckling
--> Insekternas allmänna morfologi