Galler

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Galler

 
kan orsakas av många olika slags småkryp: Även svamp och bakterier kan orsaka galler.
 
Det är växten själv som genom kraftig tillväxt bildar gallen som en reaktion på insektens "angrepp".
 
Inuti en gall finns ett eller flera hålrum där larven/larverna lever ett liv skyddat från väder och vind mellan ätbara väggar. Men farorna lurar ändå...
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
En del insekter som inte själva orsakar gallbildningar lägger ägg i andras galler. Dessa göktyper kallas inkviliner och när väl en insekt kryper ut ur en gall är det inte alls säkert att det är den art som ursprungligen orsakade gallen utan det kan mycket väl vara en inkvilin som vunnit kampen om födan och svultit ut den andre. Andra som kan ta över en gall är parasitsteklar som lägger ägg i galler och serverar sina telningar de ursprungliga gallägarna som föda.
 
Ekgalläpplen har man för övrigt använt för att göra skrivbläck och kikbäret ska ha fått sitt namn därför att det användes som medicin vid kikhosta.
 
Annan växtstyling orsakad av insekter:
   minor
 
Och vem är det som går omkring och rullar ihop björkblad till hängande strutar?!? De här!
 
En annan typ av larvbostad är spottstritarnas "spott".

På bilderna:
 
--- översta raden
  1. "Kikbär"
    Skottspetsgall
    på enbuske orsakad av engallmyggan Oligotrophus juniperinus (fam. gallmyggor Cecidomyiidae)
  2. Bladgaller på al orsakade av kvalster (som inte är insekter utan hör till spindeldjuren)
  3. Ananasgall på gran orsakad av barrlöss (fam. Adegidae)
--- andra raden
  1. Olika bladgaller på ek orsakade av gallsteklar (fam. Cynipidae) (två bilder)
  2. Blekgröna bladgaller på bok orsakade av gallmyggor sl. Mikiola)
  3. Bladgaller på ek orsakade av gallsteklar (fam. Cynipidae)
--- tredje & fjärde raden
 
"Kikbär"
Skottspetsgall
på enbuske orsakad av engallmyggan Oligotrophus juniperinus (fam. gallmyggor Cecidomyiidae)