BiLDER LADDAS...


Galler - text och foton.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Galler
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 

Galler

 
kan orsakas av många olika slags småkryp: Även svamp och bakterier kan orsaka galler.
 
visa bildtexter
 
Det är växten själv som genom kraftig tillväxt bildar gallen som en reaktion på insektens "angrepp".
 
Inuti en gall finns ett eller flera hålrum där larven/larverna lever ett liv skyddat från väder och vind mellan ätbara väggar. Men farorna lurar ändå...
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
En del insekter som inte själva orsakar gallbildningar lägger ägg i andras galler. Dessa göktyper kallas inkviliner och när väl en insekt kryper ut ur en gall är det inte alls säkert att det är den art som ursprungligen orsakade gallen utan det kan mycket väl vara en inkvilin som vunnit kampen om födan och svultit ut den andre. Andra som kan ta över en gall är parasitsteklar som lägger ägg i galler och serverar sina telningar de ursprungliga gallägarna som föda.
 
Ekgalläpplen har man för övrigt använt för att göra skrivbläck och kikbäret ska ha fått sitt namn därför att det användes som medicin vid kikhosta.
 
Annan växtstyling orsakad av insekter:
   minor
 
Och vem är det som går omkring och rullar ihop björkblad till hängande strutar?!? De här!

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se