BiLDER LADDAS...

Hemimetabol utveckling - ofullständig förvandling.
Allt material på flowsim.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRIGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Flicksländorna hör till de insekter som har en HEMiMETABOL UTVECKLiNG (ofullständig förvandling): ÄGG - LARV - iMAGO
 
Äggen läggs i växter i eller vid vatten. Äggen kläcks och larverna, som lever i vatten, växer och ömsar hud tills de en dag tar sig upp på land. Ut ur sista larvhuden kliver en fullbildad trollslända (bildspel: från larv till vuxen).
 
Till skillnad från insekter med fullständig förvandling (holometabol utveckling) genomgår de hemimetabola alltså inget puppstadium (det finns dock en del - till exempel mjöllössen i familjen Aleyrodidae - som genomgår puppliknanade stadier).
 
På bilderna: ett par flicksländor av arten Lestes sponsa i parning, äggmärken av Lestes sponsa (äggen är alltså instoppade i myrliljebladet), flicksländelarv (OBS! ej artbestämd).
 


 
HEMiMETABOL UTVECKLiNG
ofullständig förvandling
ägg - larv - imago (fullbildad insekt)
 

iNSEKTSORDNiNGAR MED HEMiMETABOL UTVECKLiNG
 


 

 

holometabol utveckling
allmänt om insekter
 
TEXT & FOTO
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på flowsim.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRIGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se