copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


HOLOMETABOL - FULLSTÄNDiG FÖRVANDLiNG

Näckrosbladbaggen
Galerucella nymphaeae lever sitt liv på bl. a. näckrosblad.
De vuxna skalbaggarna parar sig - honan lägger ägg - äggen kläcks - larven börjar äta...
 
Som hos alla insekter är det under larvstadiet tillväxten sker: näckrosbladbaggens larv gnager på sitt blad, växer, ömsar hud, äter, växer, ömsar hud och så småningom är det dags för den att förpuppas: ut ur den sista larvhuden kommer en puppa (holometabol utveckling).
 
Det är puppstadiet som är speciellt för de insekter som genomgår en fullständig (holometabol) förvandling.
 
Under puppstadiet äter insekterna ingenting och de flesta arter kan inte röra sig. (Det kan dock, lite lätt, näckrosbladbaggen.)
 
Inuti puppan ombildas insekten.
 
Ut ur näckrosbladbaggens puppa kommer en fullbildad skalbagge.
 
hemimetabol utveckling
bild på citronfjärilens ägg
bild på citronfjärilens larv
bild på citronfjärilens puppa
bild på citronfjäril som imago
bild på aspglansbaggens puppa
bild på den 7-prickiga nyckelpigans puppa
bilder på blomflugornas puppor
 
olika typer av puppor längre ner på denna sida
 

HOLOMETABOL UTVECKLiNG
fullständig förvandling
ägg - larv - puppa - imago (vuxen)
 
PUPPSTADiET
 
Det finns tre olika huvudtyper av puppor:
 1. mumiepuppa
     t ex fjärilar
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

   
   
   
 2. fri puppa
     t ex skalbaggar
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

   
 3. puparium ( tex högre flugor)
  puppan ligger innesluten i den sista larvhuden och man anar ingenting av den fullbildade insektens form

 
iNSEKTSORDNiNGAR MED HOLOMETABOL UTVECKLiNG
 


 

 
hemimetabol utveckling
allmänt om insekter