BiLDER LADDAS...

Holometabol utveckling - fullständig förvandling.
Allt material på flowsim.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRIGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


Näckrosbladbaggen Galerucella nymphaeae lever sitt liv på bl. a. näckrosblad.
De vuxna skalbaggarna parar sig - honan lägger ägg - äggen kläcks - larven börjar äta...
 
Som hos alla insekter är det under larvstadiet tillväxten sker: larven gnager omkring på sitt blad, växer, ömsar hud, växer och så småningom är det dags för den att förpuppas: ut ur den sista larvhuden kommer en puppa.
 
Det är puppstadiet som är speciellt för de insekter som genomgår en fullständig förvandling.
 
Under puppstadiet äter insekterna ingenting och de flesta arter kan inte röra sig.
 
Inuti puppan ombildas insekten.
 
Ut ur näckrosbladbaggens puppa kommer en fullbildad skalbagge.
 
olika typer av puppor
 


 
HOLOMETABOL UTVECKLiNG
fullständig förvandling
ägg - larv - puppa - imago (vuxen)
 
PUPPSTADiET Det finns tre olika huvudtyper av puppor:
 1. mumiepuppa
     t ex fjärilar
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

   
   
   
 2. fri puppa
     t ex skalbaggar
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

   
 3. puparium ( tex högre flugor)
  puppan ligger innesluten i den sista larvhuden och man anar ingenting av den fullbildade insektens form

 

iNSEKTSORDNiNGAR MED HOLOMETABOL UTVECKLiNG
 


 

 

hemimetabol utveckling
allmänt om insekter
 
TEXT & FOTO
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på flowsim.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRIGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se