Minor

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Minor

 
kallas de gångar insekter gnager ut inne i levande växtdelar som blad, stammar och rötter. Vanligast är bladminerare. Larverna äter, växer och ömsar hud inne i bladet och den resulterande gångminan blir bredare och bredare tills den slutar i ett utgångshål för den fullvuxna larven.
 
En del av de minerande insekterna förpuppas i minan, andra förpuppas på marken.
 
Insekter som minerar blad under larvstadiet finns t.ex. bland
 
En annan typ av bladmina är blåsminan.
 

 
 
Annan växtstyling orsakad av insekter:
galler