BiLDER LADDAS...


Minor - text och foton.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Minor
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Minor

 
kallas de gångar insekter gnager ut inne i levande växtdelar som blad, stammar och rötter. Vanligast är bladminerare. Larverna äter, växer och ömsar hud inne i bladet och den resulterande gångminan blir bredare och bredare tills den slutar i ett utgångshål för den fullvuxna larven.
 
En del av de minerande insekterna förpuppas i minan, andra förpuppas på marken.
 
Insekter som minerar blad under larvstadiet finns t.ex. bland
 
En annan typ av bladmina är blåsminan.
 

 
 
Annan växtstyling orsakad av insekter:
galler

 
 
 
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se